Skolan lika dålig som förr – för dyslektiker

Skolan lika dålig som förr – för dyslektiker

För skolbarn med dyslexi är skillnaderna mellan dagens skolor och hur det var för 60 år sedan inte så stor, anser Bertil Hult, grundaren av EF Education. Här berättar han om hur han själv har upplevt sitt liv med stora läs- och skrivsvårigheter.

Vill ge stöd mot dyslexi före skolstart

Forskare från nio europeiska länder inleder ett samarbete för att bygga världens största biodatabas över dyslexi. Anledningen till detta är att man vill sammanställa alla kunskaper och ställa Europa i frontlinjen för dyslexiforskning. Professor Juha Kere hoppas att detta kommer hjälpa oss att förstå problematiken kring dyslexi bättre och kunna ge barn hjälp redan före skolstart.