Lättläst Mankell visade Petra vägen till böckernas värld

Lättläst Mankell visade Petra vägen till böckernas värld

Petra Nylén hittade till läsandet genom Lättläst-böcker. Men det m­åste förstås vara något som är intressant från början:
– När jag fick låna Henning Mankell-böcker så kände jag att det var något för mig!

Heta debatter väntas på Dysleximässan

Heta debatter väntas på Dysleximässan

Het debatt väntas om anpassning av nationella prov och skolornas bristfälliga hantering av inlästa läromedel när Dysleximässan anordnas i Sollentuna i oktober. Men det blir också stort fokus på lärarfortbildning och digitala läromedel.

Så ska dyslexiutredningar bli bättre

Nu ska det bli enklare att bedöma om en elev har läs- och skrivsvårigheter. SPSM har tagit fram ett stödmaterial som ska hjälpa pedagogerna att utreda på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt.

Appar hett på Dysleximässan

Appar hett på Dysleximässan

Rusningen efter appar för mobiler och surfplattor var en tydlig trend när Dysleximässan drog igång på fredagen.

De är guld värda  för kompisarna

De är guld värda för kompisarna

Sofielundsskolan i Sollen­tuna är inhyst i moderna ljusa lokaler, där varje klass har dels ett större rum, dels ett eller flera mindre vilka är avgränsade med glas och fönster. Arkitekturen säger en del om den strävan som Viktoria Svedberg, låg- och mellanstadielärare på skolan och föreståndare för en klass i årskurs fem, ger uttryck för.

Experten: Föräldrar måste kräva sin rätt

Hur ser det ut egentligen, för den som har läs- och skrivsvårigheter? En logoped, en speciallärare och en rådgivare på Dyslexiförbundet, möter problemen i sina jobb i samband med utredningar, i skolans vardag och i telefonen för råd och stöd.