/ Elisabeth Langran

Elisabeth Langran

LSS leder för många till ett liv i fattigdom, inte till ett liv som andra

LSS leder för många till ett liv i fattigdom, inte till ett liv som andra

Inkomsten för personer med LSS som oftast är aktivitets- eller sjukersättning är mycket låg och har dessutom under många år släpat efter jämfört med både löner och matkostnader. Men den största utgiften är hyra och den har skenat vad gäller nyproduktion. Som om detta inte var nog så har förvaltningsdomstolen spätt på bördan.

FUB-rapport kritiserar att enskilda förlorar stort i LSS-domar

FUB-rapport kritiserar att enskilda förlorar stort i LSS-domar

FUB Stockholms län har tagit fram en ny rapport om LSS-domar i förvaltningsrätten. Liksom tidigare rapporter är den mycket kritisk till brister i rättssäkerheten för personer med svåra funktionsnedsättningar. Enskilda förlorar nio av tio LSS-domar som inte gäller assistans.

”Lagändring föregriper hela LSS-utredningen”

”Lagändring föregriper hela LSS-utredningen”

DEBATT. När LSS-direktiven blev offentliga i slutet av maj stod det klart att regeringen vill dra ned på assistansersättningen. Men redan innan hade socialdepartementet arbetat fram ett förslag till lagändring som föregriper hela LSS-utredningen, skriver FUB-juristen Elisabeth Langran.

Låt samvetet styra – Annika, Magdalena och Åsa!

Låt samvetet styra – Annika, Magdalena och Åsa!

DEBATT. Menar man på allvar att alla människor är lika mycket värda? Ja, då är det hög tid att regeringen skrider till verket. Och det krävs gemensamma krafter från flera håll i regeringen, skriver Elisabeth Langran på Stockholms Läns FUB i denna debattartikel.

Fortfarande fångad i fattigdom

Fortfarande fångad i fattigdom

De som har det sämst får det ännu sämre när sjuk- och aktivitetsersättningen sänks, skatteskillnaderna ökar och bostadstillägget föreslås bli mer orättvist. Det skriver Elisabeth Langran, jurist och ombudsman på FUB i Stockholms län.