Särskolebeslut får kritik i alla kommuner som granskats

De flesta kommunerna tycks slarva med särskoleplacering av elever. Alla  som Skolinspektionen hittills har granskat får kritik för brister i utredningarna. Nu måste utredningar göras om och stöd ges för elever som ska byta till grundskola.