/ handikappersättning

handikappersättning

Ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning
Nyheter

Ett helt nytt system för vårdbidrag och handikappersättning

Vårdbidrag och handikappersättning avskaffas och ersätts av två nya ersättningar: omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Det förslaget blev en av Lena Hallengrens allra första insatser som nytt statsråd med ansvar för funktionshinderpolitik.

Vårdbidrag och handikapp-ersättning görs om i grunden
Nyheter

Vårdbidrag och handikapp-ersättning görs om i grunden

Handikappersättning och vårdbidrag görs om i grunden. Förslag om detta kommer regeringen att lägga fram i en lagrådsremiss i dagarna. Men förslagen är omstridda.
– Det är hög tid att reformera stöden, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.