/ personlig integritet

personlig integritet

Raseri mot förslag om GPS-övervakning av assistans

Raseri mot förslag om GPS-övervakning av assistans

Kränkande och absurt. Så lyder reaktionerna på Försäkringskassans planer på GPS-övervakning av personliga assistenter och assistansanvändare. Samtidigt har försäkringskassan önskemål…

Nya assistansregler kränker integriteten, anser riksdagsledamöter

Nya assistansregler kränker integriteten, anser riksdagsledamöter

Försäkringskassans hårdare linje när det gäller behovet av personlig assistans kränker den personliga integriteten, anser en grupp folkpartistiska riksdagsledamöter.
– En svensk myndighet borde självfallet se till att alla får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Istället får personer med funktionsnedsättning sin integritet kränkt, menar Barbro Westerholm och Maria Lundqvist-Brömster.