Kommunen släpper ledsagningen fri

Kommunen släpper ledsagningen fri

Laholm går mot strömmen och släpper ledsagartimmarna fria. Efter årsskiftet får alla kommuninvånarna med rätt till ledsagarservice själva bestämma när de ska ha ledsagning och hur ofta.
– Jag hoppas att fler kommuner tittar på Laholm och följer efter deras modell, säger Niklas Mattsson, andre vice ordförande på Synskadades riksförbund.

Många är utestängda från webben – Så kan tillgängligheten säkras

Många är utestängda från webben – Så kan tillgängligheten säkras

Internet fungerar mycket dåligt för personer med synnedsättning, enligt en undersökning TNS Sifo gjort på uppdrag av Synskadades Riksförbund.
Färre än hälften av medlemmarna hos förbundet använder internet dagligen. Var fjärde medlem har aldrig varit på nätet.

Protest mot att hjälpmedel klassas som fusk på högskoleprovet

Protest mot att hjälpmedel klassas som fusk på högskoleprovet

Högskoleprovet har blivit mer rättvist men har fortfarande begränsningar för personer med synnedsättning. Det anser Synskadades riksförbund och Unga synskadade som framför kritiken i ett öppet brev till Universitets- och högskolerådet.

Lång väntan på skolböcker och hjälpmedel

Lång väntan på skolböcker och hjälpmedel

Böcker som kommer för sent, långa väntetider på att få hjälpmedel lagade och prov som inte är anpassade.
Så ser situationen ut för många skolelever som har synskada. Nu kräver Synskadades Riksförbund att utbildningsminister Jan Björklund tar itu med problemen.