Chock över nobbad LSS-ersättning i rika kommunen som har lägst kostnader

Solna är en av de rika storstadskommuner som valt att inte använda statsbidraget till habiliteringsersättning. Kommunen var berättigad till 1 443 948 kronor för 2020, men ansökte bara om en tiondel. Sammanlagt har personerna som deltar i Solnas dagliga verksamheter enligt LSS förlorat cirka 4,5 miljoner kronor.

Uppgiften chockar Kerstin Scheutz, Vänsterpartiets ledamot av omvårdnadsnämnden i Solna.

”Hade ingen aning”

– Jag hade ingen aning. Detta gör mig skitförbannad.

– Vi vill öka habiliteringsersättningen, och har i vår budget lagt förslag om en höjning på 750 kronor per månad för de som deltagit minst 80 procent. Idag är ersättningen bara sju kronor per timme, säger Kerstin Scheutz.

Helt obegripligt

Varför vill de styrande i Solna då inte höja, trots att staten betalar?
– Det kan jag inte ens gissa mig till. Det låter fruktansvärt orimligt att man inte tar emot bidraget som staten betalar ut. Det är som att man skulle få pension, men inte vilja ha den. För mig är det helt obegripligt och det gör mig jättefundersam.

Kerstin Scheutz. Foto: Linnea Bengtsson
Min första reaktion var att detta inte kan vara sant. Vi i vänsterpartiet har ju till och med budgeterat extra för att ge bättre betalt till deltagarna, säger Kerstin Scheutz. Foto: Linnea Bengtsson.

Vad tycker du att man ska göra nu?
– Det är självklart att vi ska använda statsbidraget. Det här är ju något som deltagarna i dagliga verksamheter ”har rätt till”, precis som i andra kommuner.

Nu är det för sent att ansöka om statsbidrag för 2020, men hur blir det 2021?
– Självklart ska deltagarna då få del av statsbidraget.

Kommer du att få gehör för detta hos övriga partier?
– Ja, kanske är det så att ingen har förstått hur detta fungerar… jag är så förvånad över att Solna inte har sökt. Jag är helt förstummad. Min första reaktion var att detta inte kan vara sant. Vi i vänsterpartiet har ju till och med budgeterat extra för att ge bättre betalt till deltagarna.

Varför har det varit så tyst i Solna?

Hur förklarar man då att frågan om statsbidraget aldrig varit uppe till debatt i Solna, trots att detta var tredje året med missade miljonbelopp?

Sandra Lindström, gruppledare för Vänsterpartiet i Solna, säger så här:

– Redovisningen av både generella och riktade statsbidrag är alldeles för dålig i Solna. För Vänsterpartiet är det självklart att vi ska ta emot alla statsbidrag vi är berättigad till och låta dem komma våra invånare till gagn.

– Men det här avslöjandet visar att vi som parti behöver sätta press på styret att få ut bättre underlag så att vi kan säkerställa att pengarna används och kommer fram till våra invånare, säger Sandra Lindström.

Höga löner, låg skatt och låga kostnader

Solna räknas som en av landets rikaste kommuner, enligt Ekonomifakta.se. Skattesatsen är 29,20 vilket är näst lägst i landet. Andelen högutbildade är 47 procent jämfört med 28% i medel.

Medan habiliteringsersättningen i Solna ligger på 7 kronor per timme är medianinkomsten bland invånarna 340 000 kronor, den 13:e högsta i landet.

Andelen ”förtidspensionärer” (personer med aktivitets- eller sjukersättning) i Solna är endast 2,4 procent vilket kan jämföras med 4,4% för landet som helhet. Kommunens kostnader per invånare är den lägsta i Sverige. Alla uppgifter från Ekonomifakta.se

Väntar på kommentarer

HejaOlika har sökt politiker från flera andra partier i Solna för en kommentar, men ingen har ännu velat kommentera, eller haft tid att göra det. Vi återkommer.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *