Fler blir egen arbetsgivare för personliga assistenter

Intresset bland assistansanvändare för att vara egen arbetsgivare ökar. Samtidigt växer oron för att enskilda personer tar på sig ett större ansvar än de är medvetna om.
I förlängningen kan möjligheten att vara egen arbetsgivare ifrågasättas, befarar Henrik Petrén, Fremia.

LÄS ÄVEN: Fördelar och nackdelar med att själv anställa assistenter

En följd av oron på marknaden

Troligen har turbulensen med konkurser och indragna tillstånd för assistansbolag gjort att fler assistansberättigade börjat intressera sig för att bli egna arbetsgivare.

För många känns det lockande att få full kontroll över sin egen assistans, samtidigt som ett antal olika företag erbjuder hjälp med administrationen.

arbetsgivarorganisationen Fremia har Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans, märkt av trenden.

– Vi har fått fler förfrågningar det senaste året. Det är i Fremias intresse att våra medlemmar är välinformerade om vad som krävs för att bli egen arbetsgivare, och därför har vi fördjupat vår information under det senaste året.

LÄS ÄVEN: Vilka assistansanordnare har tillstånd, och vilka har stoppats?

Privatekonomin kan sättas på spel

Han känner själv oro för utvecklingen. Det som bekymrar mest är att enskilda kan lockas att bli arbetsgivare utan att ha tillräcklig kunskap, och därmed utsättas för stora risker.

– Man borgar med sin privatekonomi för många olika förpliktelser, och det gör mig lite orolig, säger Henrik Petrén.

– Vi stänger absolut inte dörren för enskilda som vill bli egna arbetsgivare, men vi är tydliga med att informera om vad som krävs och hur riskerna ser ut. För Fremia är det också viktigt att göra en bedömning av om en person kan bära ett medlemsskap som egen arbetsgivare. Det händer också att en del tänker om, efter att vi har informerat om ansvaret som arbetsgivare.

LÄS ÄVEN: Återkrav inom personlig assistans – detta har hänt

Grundläggande för personlig assistans

Möjligheten att vara egen arbetsgivare är grundläggande för personlig assistans. Marknaden har dock kommit att domineras av företag och kooperativ.

– Det är viktigt att man kan vara egen arbetsgivare. Det är en ideologisk utgångspunkt i den personliga assistansen att den enskilde får finansiellt stöd för att själv avlöna assistenter, säger Henrik Petrén.

Många experter, till exempel inom IfA, Intressegruppen för assistansberättigade, avråder dock från att bli arbetsgivare om man inte är väl påläst och kan hantera allt ansvar som följer med arbetsgivarrollen.

Det har inte heller blivit enklare att vara arbetsgivare. Inom assistans har allt mer ansvar för kontroller skjutits över på arbetsgivaren, och Försäkringskassans återkrav har slagit hårt.

– Man måste veta att man har ett stort ansvar som arbetsgivare. Om man gör fel kan man drabbas av stora skadestånd, säger Henrik Petrén.

Företag kan hjälpa till med administrationen

För egna arbetsgivare har det alltid varit möjligt att ta hjälp av företag för att hantera administrationen. Men Henrik Petrén ser ökande risker även med detta.

– Sedan flera år måste företag ha tillstånd för att bedriva personlig assistans. Kanske har systemet börjat skeva när det finns verksamheter som i stort sett agerar som assistansanordnare men inte behöver ha något tillstånd och inte har juridiskt ansvar.

– Det fulla ansvaret, juridiskt och ekonomiskt, ligger på den enskilde som är egen arbetsgivare. Jag är orolig för att människor tar på sig större ansvar än man förstår. Det finns en risk att man hamnar i en situation som man inte kan överblicka. Det är väldigt olyckligt om man lockas till detta utan att vara rustad, och får surt efteråt.

Hur kan man då styra upp detta?
– Jag vet inte, men det är möjligt att det skulle behövas någon form av kvalitetssäkring. Som assistansanvändare behöver man idag inget tillstånd för att vara egen arbetsgivare, det räcker med en anmälan. Det vore kanske bra med ett ”körkort” som arbetsgivare.

Regeringen vill att Försäkringskassan granskar

Även Försäkringskassan har ögonen på utvecklingen, inte minst sedan man i regleringsbrevet från regeringen fått i uppdrag att granska ökningen av egna arbetsgivare.