6 kommentarer

 1. Pingback: Så väljer du en assistansanordnare - Sophie Karlsson, IfA | Tindra Assistans
 2. Det är arbetsgivaren som slutligen beslutar om såväl anställning som eventuellt avslut av en anställning. Assistansanvändaren ska ha möjlighet att välja vem hen vill ha som personlig assistent och vi på IfA anser att det bör finnas sakliga skäl till att säga nej till en anställning. Vi kan inte kommentera i enskilda fall vad som är rätt eller fel då vi inte har all information. Vi önskar också att alla inblandade har insikt i varför olika saker sker och att det finns en tydlighet i hur den personliga assistansen ska genomföras. För att ge alla en möjlighet att nå samsyn har vi tagit fram en digital utbildning som heter Synka som kan vara till stöd för att nå fram till såväl tydlighet som samsyn. Både du och din dotter kan ta del av utbildningen gratis på http://www.synka.org samt tala med er dotters assistansanordnare om hur ni kan gå vidare. Det är mycket viktigt att din dotter känner sig trygg med den personliga assistans som hon har och för att uppnå detta måste hon ha en fungerande kommunikation med assistansanordnaren. Om assistansanvändaren inte kommer överens med sin assistansanordnare så bör hen byta anordnare.

 3. En utmärkt text från IfA.

  Förutom det som redan angetts avseende avtal, kan det även vara bra att se till avtalen inte innehåller en klausul om att en tvist ska prövas i skiljenämnd. Det är oftast billigare att få en tvist mellan anordnare och ersättningsberättigad prövas i vanlig domstol. I en skiljenämnd är det exempelvis parterna (anordnare och assistansberättigad) som betalar kostnaden för domarna, vilket kan bli dyrt. I vanlig domstol (tingsrätt) står staten för dessa kostnaderna.

  Det kan dock gå snabbare att få sitt mål prövat i skiljenämnd än i domstol.

 4. Hej

  Den som är arbetsgivare, dvs. anordnaren, har rätt att avskeda anställd personal (utifrån arbetsrättsliga regler och kollektivavtal). Avseende vem som anställs eller avskedas har din dotter, juridiskt sett, bara de rättigheter hon får genom avtalet med anordnaren. Hon är inte arbetsgivare, utan uppdragsgivare till anordnaren.

  Om hennes önskemål skiljer sig från anordnarens agerande och de inte lyssnar på hennes önskemål eller anordnaren inte följer LSS intentioner om inflytande och medbestämmande, bör hon se till att byta anordnare.

  Är det en god man inblandad, så är denne en rådgivare till din dotter. Det betyder att din dotter fortfarande har möjlighet att säga upp avtalet, utan god mans godkännande (med visst förbehåll för din dotters faktiska kapacitet att förstå).

  Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på God Juridik (godjuridik.se)

 5. Jag undrar om ett assistentbolag får avskeda oss som föräldrar.
  Jag har jobbat med min dotter i ca 10 år. Har haft samma bolag i lika många år och det har funkat, men i fjol så brakade helvetet löst. Fick den sämsta kundansvariga. Fick en ny i februari, tyckte den var bra men även denna var en varg i fårakläder. Nu har hon avskedat mig som mamma och det har blivit katastrof för vår dotter. Jag vet inte när eller vem som kommer. Personalen blir sjuk av denna press.
  Är det inte min dotter som bestämmer vem som ska jobba med henne? Hon är fullt medveten om hur det är. Skulle vilja ha ett svar om det går.

  1. Det är arbetsgivaren som slutligen beslutar om såväl anställning som eventuellt avslut av en anställning. Assistansanvändaren ska ha möjlighet att välja vem hen vill ha som personlig assistent och vi på IfA anser att det bör finnas sakliga skäl till att säga nej till en anställning. Vi kan inte kommentera i enskilda fall vad som är rätt eller fel då vi inte har all information. Vi önskar också att alla inblandade har insikt i varför olika saker sker och att det finns en tydlighet i hur den personliga assistansen ska genomföras. För att ge alla en möjlighet att nå samsyn har vi tagit fram en digital utbildning som heter Synka som kan vara till stöd för att nå fram till såväl tydlighet som samsyn. Både du och din dotter kan ta del av utbildningen gratis på http://www.synka.org samt tala med er dotters assistansanordnare om hur ni kan gå vidare. Det är mycket viktigt att din dotter känner sig trygg med den personliga assistans som hon har och för att uppnå detta måste hon ha en fungerande kommunikation med assistansanordnaren. Om assistansanvändaren inte kommer överens med sin assistansanordnare så bör hen byta anordnare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *