Nyheter

Hur får man bidrag till arbetshjälpmedel?

Guide: Så kan du och din arbetsgivare få upp till 100 000 kr vardera i stöd
Lönebidrag och hjälpmedel - det är bara två av alla de stöd som Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Foto: Linnea Bengtsson.

Arbetsförmedlingen har gott om pengar till arbetshjälpmedel. Foto: Linnea Bengtsson.

 

Är du arbetslös och har en funktionsnedsättning – men längtar efter att få jobba? Då kan rätt hjälpmedel öppna vägen till jobb. Via Arbetsförmedlingen kan du och din arbetsgivare få upp till 100 000 kronor vardera i bidrag till arbetshjälpmedel.

Arbetsförmedlingen satsar varje år många miljoner på arbetshjälpmedel för personer på väg ut på arbetsmarknaden. Förra året gick det åt 76 miljoner kronor. Och chanserna är goda att just du kan få del av bidragen. 

 

 1. Kontakta Arbetsförmedlingen, gärna innan du gått ut skolan

  Redan i skolan kan man få arbetshjälpmedel via Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bidrar med hjälpmedel i samband med att gymnasieelever har APL, arbetsplatsförlagt lärande, eller praktik. Ofta handlar det då om att hyra hjälpmedel,.

  När man fått bidrag till hyra gäller detta bara en viss period. Man kan inte ta med hjälpmedlet utan måste ansöka på nytt om man har behov av det vid senare tillfälle.

  Man måste inte ha jobb för att ha möjlighet till arbetshjälpmedel – det räcker med att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, som exempelvis en praktik.
  – Man börjar med att kontakta Arbetsförmedlingen och prata med en arbetsförmedlare. Beroende på vilken funktionsnedsättning man har får man även prata med arbetsterapeut, sjukgymnast, synspecialist eller någon annan specialist hos oss, säger Ingrid Ekhammer, Arbetsförmedlingen.
  – Kanske handlar det om att börja med någon form av praktik eller arbetsträning innan det blir vanligt arbete. Din kompetens och dina intressen är viktiga, säger Ingrid Ekhammer.
  – Det är också så att mycket idag går att göra via webben, exempelvis en första kontakt för att få information, så det är inte alltid man måste börja med att besöka Arbetsförmedlingen.

  (Även Försäkringskassan hjälper till med arbetshjälpmedel på liknande sätt – men bara för de som redan varit anställda i minst ett år.)
 2. Hur fungerar reglerna för arbetshjälpmedel?

  Varje person har sina egna förutsättningar som man måste utgå från. Kanske har man varit sjukskriven en tid. Eller så har man aldrig haft arbete. Kanske är det inte hjälpmedel som behövs utan andra insatser, som personligt biträde.
  – Det är många faktorer att ta hänsyn till. Allt är individuellt: personen, funktionsnedsättningen, arbetsuppgifterna och arbetsmiljön. Vi ser både på personens behov och arbetsgivarens ansvar, för att bedöma vad som ska lämnas bidrag till.

  Sedan 2017 gäller nya regler för arbetshjälpmedel – de finns i förordning nummer 2017:462, om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
  I de nya reglerna betonas tydligare att bidrag inte får lämnas till arbetsredskap som normalt används för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras. Nu är det också enklare att få behålla arbetshjälpmedel om man byter anställning.

  Det är ingen vanlig ”ansökan” som görs när man vill ha arbetshjälpmedel, utan det görs i dialog med arbetsförmedlaren.
  – Man ansöker inte, men får skriva under ett ”underlag” om att man vill ha hjälpmedlet och att man är medveten om att man kan bli skyldig till återbetalning om man lämnar oriktiga uppgifter.

  Den enskilde personen kan få upp till 100 000 kronor i bidrag till arbetshjälpmedlet, vars kostnad normalt sett täcks helt och hållet av bidraget. Det finns även möjlighet att få ännu högre bidrag om det finns ”synnerliga skäl”. Även arbetsgivaren kan få 100 000 kr i bidrag, om det krävs anpassningar i miljön eller i redskapen. Hur stor del av kostnaden som arbetsgivaren får täckt varierar.

 3. Vad räknas som arbetshjälpmedel?

  De flesta bidrag ges idag till den enskilde som personliga hjälpmedel. Variationen är mycket stor men det handlar ofta om hjälpmedel för syn, hörsel, kognition, förflyttning och lyft.
  Till skillnad från hjälpmedelsförsörjningen via kommuner och landsting har Arbetsförmedlingen ingen färdig lista över vad som är hjälpmedel.
  – Det är en fördel att det inte finns någon lista, eftersom det är omöjligt att säga exakt vad som kan behövas, här handlar det ofta om helt specialanpassade hjälpmedel.

  Ibland kan det vara svårt att dra gränsen för vad som berättigar till bidrag.
  – Om det är något som personen skulle behöva ändå så är det ett arbetsredskap, inte ett hjälpmedel, och då ska arbetsgivaren hålla med det. Det kan handla om en dator för administration eller en lyftvagn för att lyfta föremål som väger mer än 10 kg. Då är det inget hjälpmedel, utan ett redskap. Men det kan behövas en anpassning av datorn eller vagnen, och då kan bidrag lämnas för det, säger Ingrid Ekhammer.

 4. Hur hittar man rätt arbetshjälpmedel?

  Hjälpmedelsvärlden kan vara en djungel. När det handlar om arbetshjälpmedel finns ingen gräns för vilka produkter, eller vilken bransch eller nisch, det kan handla om. Leverantörerna räknas i hundratal!

  Ibland vet den enskilde själv exakt vilket hjälpmedel som behövs – men annars har Arbetsförmedlingen många olika yrkesgrupper som kan hjälpa till, exempelvis arbetsterapeuter, sjukgymnaster, synspecialister, audionomer, dövkonsulenter, socialkonsulter och psykologer.
  – De är väldigt kunniga om olika hjälpmedel och hur en arbetsplats kan anpassas utifrån individers behov, arbetsuppgifter och arbetsmiljö, säger Ingrid Ekhammer.

  När man tillsammans kommit fram till vad som behövs fattar myndigheten beslut om bidrag. Då kan personen själv ta in offert från en leverantör, som skickas in till Arbetsförmedlingen som ger klartecken för att beställa. Det slutliga beslutet fattas av en nationell enhet i Umeå – Hjälpmedel. Hela processen kan ta några veckor, men ibland längre, beroende på vilket hjälpmedel det gäller.
  – Om personen behöver hjälp med att ta in offerter så kan vi på Arbetsförmedlingen sköta detta. Arbetsförmedlingen betalar ut bidraget till den som fått beslutet. Om personen inte har möjlighet att betala fakturan för hjälpmedlet innan bidraget lämnats kan vi betala fakturan för personens räkning.

  Är det inte svårt att pussla ihop allt, så att det blir rätt hjälpmedel?
  – Jag har ju själv jobbat ute på fältet tidigare och min erfarenhet, och det jag hör nu, är att det flesta är väldigt nöjda med den hjälp de får, säger Ingrid Ekhammer.

 5. Hur kan arbetshjälpmedel skapa jobb för fler unga (och gamla) med funktionsnedsättning?

  Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag att ge fler personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter på arbetsmarknaden.
  – Det jobbar vi för hela tiden och med kampanjen Se kompetensen räknar vi med att det blir en ökning. Hur långt vi kan nå vet jag inte men vi måste göra allt vi kan för att ge stödjande insatser, säger Ingrid Ekhammer.

  För unga med funktionsnedsättningar kan det vara extra viktigt med stöd att komma in på arbetsmarknaden. Man kan få extra hjälp vid övergången från skola till arbetsliv. Behovet av arbetshjälpmedel ska bedömas på samma sätt som för vuxna. Men förutsättningarna kan ändå vara lite annorlunda.

  – Unga kan ofta ta till sig ny teknik snabbare – och många kan väldigt mycket redan från början, det är en fördel. Funktionerna i den egna mobilen kan underlätta mycket. Det pratas också mycket mer om kognitiva funktionsnedsättningar idag.
  – Via Arbetsförmedlingen kan man som ung på gymnasiet få bidrag till, eller hyra, arbetshjälpmedel om man ska ha praktik eller är på väg ut i arbetslivet. Men vi lämnar inte bidrag till själva skolsituationen, där har skolan ansvaret, säger Ingrid Ekhammer.

 6. Var finns mer information om arbetshjälpmedel?

  Vill du veta mer om arbetshjälpmedel och andra stöd som du kan få via Arbetsförmedlingen?
  Här är några bra länkar:
  Om stöd och ersättning
  Om funktionsnedsättning
  Om hjälpmedel på arbetsplatsen

  På den här sidan finns information om arbetshjälpmedel.

  Läs även denna artikel om vilka andra stöd som finns:
  Visa vad du kan och ställ krav på stöd

 

Fler artiklar om detta ämne

Att skriva med båda händerna har ännu inte fungerat för Jakob efter stroken. Men det går utmärkt med ena handen. ”Nu har jag ett armhjälpmedel som gör att min högerhand kan vila när jag arbetar
På väg tillbaka efter stroken
Jakob Bernéus, 27: Just nu vill jag bara komma igång med att jobba igen
Tema arbete
Martin Vadelius leder avdelningen för rehabilitering på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Foto: Linnea Bengtsson.
Visa vad du kan och ställ krav på stöd
Vad gör Arbetsförmedlingen för att förbättra jobbchanserna?
Guide
Lönebidrag och hjälpmedel - det är bara två av alla de stöd som Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Foto: Linnea Bengtsson.
Funkis och arbetslös? Här är stöden du kan få idag!
Det handlar om mycket mer än lönebidrag och hjälpmedel

 

Annons
Annons för Humana
Annons
Annons för HEA Medical
Annons
Annons för Tobii Dynavox
Annons
Annons för JAG
Annons
Annons för Move & Walk
Annons
Annons för Etac
Annons
Annons för Primass
Annons
Annons för Tidvis
Annons
Annons för Etac
Annons

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *