Hur kan föräldrar se till att barnet får rätt insatser i LSS?

Vi har en bra lag, LSS, som ska se till att de som behöver stöd får det! Insatserna ska kompensera för de svårigheter som funktionsnedsättningarna innebär. Med hjälp av dessa ska den enskilde LSS-personen få ett liv som andra trots sina funktionsnedsättningar.

Klart, tydligt och enkelt, eller hur?

Men glöm det, och inse att du måste kämpa för varje liten insats ditt barn har rätt till enligt lagen. Inget kommer av sig självt bara för att det är kommunens skyldighet.

Enligt 8 § ska insatserna ges bara om den enskilde begär det. Alla insatser är frivilliga. Just detta kan kommunerna.

Men att kommunen ska erbjuda Individuell plan enligt 10 § har man ”glömt”. Man brukar prata om selektiv hörsel i familjer. Men att selektivt bara läsa Förvaltningsdomar som passar för att neka en insats och kalla det ”praxis” är ett allvarligt övergrepp! Gå aldrig på ett sådant uttalande!

Du kämpar bäst som förälder och god man genom att vara påläst. Du måste veta vad ditt barn har rätt till.

Det går enkelt att hämta hem LSS-propositionen 1992/93:159 som PDF från regeringens hemsida. Den är omfattande att läsa, men det lönar sig. Makthavarna har normalt sett inte orkat läsa den, och ännu mindre har de orkat läsa Handikapputredningen 1989. Det är totalt sex böcker på knappt 2000 sidor totalt. Det är överkursen, om ni vill bli specialist. Själva lagtexten till 1993:387 kan ni läsa på regeringens hemsida. Där finns även tillägg.

Man kan också lära sig LSS lite enklare via LSS-skolan finns även på nätet på HejaOlika.se

Kämpa inte ensam

För att inte behöva kämpa ensam: Gå med i Riksförbundet FUB, där anhöriga kan stötta varandra och där det finns rättsombud som hjälper er vid problem med kommunen. Enligt LSS paragraf 15.7 är kommunen skyldig att samverka med FUB och andra relevanta intresseorganisationer om de verksamheter man bedriver.

Det handlar om direkt samverkan mellan berörda parter, inte något samråd i ett funktionshinderråd! Om kommunen påstår det ska ni anmäla till IVO. Hos FUB finns en broschyr om detta att hämta hem. Samverkan ska ske både med förvaltningsledningen och med ansvariga politiker, helst separat. Politiker i nämnden har det högsta ansvaret, bra att minnas när de försöker undvika att prata med er.

Undvik i det längsta förvaltningsrätten, då de inte kan LSS och i minst 9 fall av 10 dömer till fördel för kommunen. De litar på att kommunen kan sitt jobb och att de vill sina invånares bästa (det trodde jag också i början!). Ta hjälp av jurist om ni måste gå till förvaltningsrätten. Då ökar möjligheten att vinna väsentligt.

Håll dig iskall och saklig

Kunskap om LSS ger er makt. Undvik att bli arg. Håll dig iskall, och var tydlig och saklig: ”Min son har rätt till individuell plan!” eller ”Min son har rätt till kontaktperson!” etcetera.

Kom ihåg att i LSS gäller alltid individens individuella behov. Kommunens brist på pengar eller personal eller boende är absolut inget skäl till avslag av insatser. Kommunala riktlinjer hur handläggaren ska ”döma” är inte lagliga! Anmäl till IVO om handläggaren påstår det.

Lär dig LSS bättre än handläggaren, vilket tyvärr ofta inte är så svårt, så blir samtalen lugnare. Kunskap ger makt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *