Utbetalningar till assistansbolag som saknar tillstånd har stoppats

Från och med idag stoppas utbetalningar till alla assistansbolag som saknar tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

– Syftet är att strypa pengaflödet till oseriösa och kriminella aktörer, säger Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Viktigt undvika avbrott i assistansen

För de bolag som idag saknar tillstånd från IVO stoppas utbetalningarna omedelbart.

Men Försäkringskassan menar att regeländringarna innebär en trygghet för enskilda assistansanvändare eftersom de i fortsättningen inte riskerar att hamna i händerna på oseriösa assistansanordnare.

– För den assistansberättigade är det självklart oerhört viktigt att det inte blir ett avbrott i assistansen, så därför kommer de få en skälig tid på sig att hitta en ny utförare. Vi har informerat de som påverkas direkt i och med att de idag använder bolag utan tillstånd, och när situationen uppstår i framtiden kommer vi höra av oss och meddela att de måste byta, säger Andreas Larsson.

Alltför kort tidsfrist för byte av anordnare?

Lagen anger nu en två veckor lång tidsfrist för assistansanvändare som måste byta anordnare sedan ett tillstånd dragits in.

Henrik Petrén på branschorganisationen Fremia Personlig Assistans menar att två veckor kan vara en alltför kort tidsfrist.

– Den assistansberättigade kan få väldigt kort rådrum i händelse av att anordnaren förlorar sitt tillstånd. Vi har i vårt remissyttrande uttryckt att en full kalendermånad med assistansersättning, efter den månad då den assistansberättigade informerats om ett indraget tillstånd, skulle vara en mer rimlig tidsrymd för att den enskilde ska ha möjlighet att på ett ordnat sätt lösa situationen, säger Henrik Petrén.

Lagändring täpper till lucka

Det är lagändringar i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i socialförsäkringsbalken (SFB) som träder i kraft idag, den 1 november 2021.

Lagändringarna täpper till en lucka i tidigare regler och ska förhindra att bolag utan tillstånd kan få assistansersättning utbetald. Den assistans som utförts före den 1 november hanteras enligt tidigare regelverk, även om utbetalning sker efter det datumet.

De nya regler ger Försäkringskassan och kommunerna en skyldighet att informera IVO när man misstänker att någon bedriver assistansverksamhet utan tillstånd. Vidare får IVO ökade befogenheter att begära in information.

Lagändringen innebär också att IVO har en skyldighet att informera kommuner och Försäkringskassan när tillstånd återkallas.

Här finns Försäkringskassans information om regeländringarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *