Nya avgifter och skatter ökar fattigdomen

Fattigdomen fortsätter att växa, med orättvisa skatter och ökade avgifter.
Det menar DHR som varnar för att regeringens jämlikhetsutredning leder till ökad ojämlikhet för personer med funktionsnedsättningar.

Har missat funktionshinderfrågorna

– Utredningen inte har tagit hänsyn till att personer med funktionsnedsättning som grupp har lägre inkomst och högre utgifter kopplat till sin funktionsnedsättning, säger Åsa Strahlemo.

Jämlikhetskommissionens slutbetänkande ”En gemensam angelägenhet, SOU 2020:46” presenterades i augusti 2020 och är nu inne i en remissrunda. Uppdraget för utredningen var att föreslå åtgärder för ökad ekonomiska jämlikheten och mer social rörlighet.

Men DHR är en av de remissinstanser som är mycket kritiska, och menar att utredningens förslag kan få direkt negativa konsekvenser.

Skatteförslag drabbar personer med funktionsnedsättning

– Åtgärdas inte den fattigdom som finns i dag, riskerar kommissionens förslag med nya skatter att slå extra hårt mot personer med funktionsnedsättning, förklarar Åsa Strahlemo, DHR:s ordförande.

DHR kritiserar även att utredningen saknar förslag om förbättrad fysisk tillgänglighet.

– Bättre tillgänglighet är en ju förutsättning för deltagande inom alla områden i samhället och något som vi vet inte fungerar idag. Många enkelt avhjälpta hinder är fortfarande inte åtgärdade och kollektivtrafiken är alltjämt inte fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

”Häpnadväckande” om hjälpmedelsavgifter

DHR påpekar även att det är ”häpnadsväckande” att utredningen inte tar upp de snabbt växande problemen med avgifter för hjälpmedel.

LÄS ÄVEN: Socialstyrelsens rapport ger svart på vitt om ojämlika hjälpmedelsavgifter

Vidare slår man ned på att utredningen inte nämner merkostnadsersättningen över huvud taget, trots att detta stöd kraftigt försämrats jämfört med tidigare.

Fem förslag från DHR

DHR har många egna förslag om hur samhället kan bli mer jämlikt, bland annat:

1. Gemensamma riktlinjer för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen när det gäller bedömning av arbetsförmåga.
2. Möjligheter att flytta insatser mellan kommuner vid flytt.
3. En rättighetslagstiftning för hjälpmedel.
4. En förändrad beskattning av personer som har sjukersättning.
5. Förbättrad merkostnadsersättning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *