Recension: Kan barn med funktionshinder skapa sig en datorvärld?

Det är nog ingen underdrift att påstå att barn gillar att leka med datorer. Och att de kan förmodligen mer än de flesta vuxna. Men hur är det med barn och ungdomar med funktionshinder, vilka möjligheter har de att sitt sitta framför datorn och på egen hand skapa sig en datorvärld?

Boken ”Perspektiv på IKT och lärande” belyser olika perspektiv på informations- och kommunikationsteknik och den roll som IT kan ha för barn och ungdomar med funktionshinder. Den tar ett gediget grepp om frågan och spänner över ett mycket brett område – allt mellan vetenskapsteori och postmodern samhällsteori till lek och lekens betydelse för barn.

Den har ett så kallat socialkonstruktivistiskt synsätt på funktionshinder, det är människor i samspel som skapar funktionshinder tillsammans. Det är ingen av naturen given ordning. Men den tar även upp sådant som kommunikation, kön och handikapp det är bara att läsa de delar man är intresserad av!

BOKRECENSION:
Perspektiv på IKT och lärande: för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder
Jane Bodin, Peg Lindstrand
Studentlitteratur AB 2007
ISBN: 9789144036618Fokus ligger på hur man skall kunna se på datorer och barns datoranvändning i hem och skola och speciellt då när det gäller funktionshindrade barn. Författarnas budskap är att man alltför mycket har intresserat sig för teknik och alltför lite för pedagogik och barnets egen aktivitet och möjligheter.

Boken är välskriven och på intet sätt svårtillgänglig men knappast heller skriven för nybörjaren eller den som vill ha en så kallad kokbok, utan vänder sig till den som vill ha en lite mer fördjupad kunskap. Detta är en andra reviderad upplaga som har uppdaterats och kompletterats med ytterligare en studie om IKT för barn med rörelsehinder.

Per Olof Larsson
Universitetsadjunkt och lärare vid institutionen för Socialt arbete, Göteborgs Universitet