”Rimliga villkor” kräver kraftigt höjd assistansersättning

Fackförbundet Kommunal gör gemensam sak med assistansberättigade och anordnare.
Med kampanjen ”Rimliga villkor” hoppas man få gehör för kraftigt höjda timersättningar för personlig assistans.

Unik gemensam kampanj

– Det unika med kampanjen är att vi gemensamt lyfter behovet av stärkta resurser till den personliga assistansen, säger Henrik Petrén på arbetsgivarorganisationen Fremia.

På kampanjsidan skriver man villkoren för den personliga assistansen urholkas år efter år.

”I snart ett decennium har assistansersättningen tillåtits halka efter löner och övriga kostnader. Ska vi komma ifatt måste den höjas igen, från dagens 319,70 kronor per assistanstimme, till 350 kronor per timme”, heter det på rimligavillkor.se

Detta skulle motsvara en engångshöjning på nästan 10 procent, för att komma ikapp.

LÄS ÄVEN: Sprickorna som hotar den personliga assistansen 2023

Hur mycket vill politikerna höja timersättningen?

Assistansersättningens timbelopp är omtvistat. Socialminister Lena Hallengren har tidigare uttalat att en årlig höjning på 1,5 procent är ”normal”.

Liberalerna anser att det ska vara en årlig höjning på 3,5 procent under tre år, för att därefter koppla nivån till index för löner och kostnader.

Kristdemokraterna föreslår en årlig höjning på 2,2 procent, eller i nivå med avtalsenliga löneökningar.

Vänsterpartiet anser att höjningen ska vara minst i nivå med löneökningarna.

Centerpartiet menar också att timschablonen ska följa löner och priser. (Vissa av dessa uppgifter är hämtade från Assistanskolls partienkät.)

Presenteras i Almedalen 5 juli

Förutom nya webbsajten och kampanjande i sociala medier planeras uppvaktningar och debattartiklar. Kampanjen presenteras också vid ett seminarium i Almedalen tisdagen 5 juli kl. 14 i Riksföreningen JAG:s tält.

Lyfter fram de personliga assistenterna

– Bilden av personlig assistans har under lång tid präglats av restriktiv tillämpning och indragna beslut, diskussioner om kostnader och kriminalitet. Vi vill ge en annan bild, och beskriva vad personlig assistans egentligen handlar om, säger Henrik Petrén.

– Det gör vi genom att lyfta fram de personliga assistenterna och deras arbete. Vi vill visa att de gör ett oerhört värdefullt arbete och att de, tillsammans med de assistansberättigade och assistansanordnarna, förtjänar rimliga villkor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.