Prognos för assistansersättning sänks med 700 miljoner

Försäkringskassan sänker 2024 års prognos för assistansersättning med 700 miljoner, eller 2,6 procent. Även för de följande tre åren sänks prognosen kraftigt.

Nybeviljad assistans ökar långsammare än väntat

Den viktigaste orsaken är att man nu räknar med att det blir en mer långsam ökning av nybeviljad personlig assistans än väntat under åren 2024–2027.

Detta är en effekt av att 2023 års lagändring, Stärkt rätt till personlig assistans, inte har fått det genomslag som alla förväntade sig.

Försäkringskassans utgiftsprognos, som publicerades idag (6 februari), kan öka funktionsrättsrörelsens protester mot en alltför restriktiv tolkning av reglerna för att beviljas personlig assistans.

Nya utgiftsprognosen

Assistansersättning 2023-2027 enligt Försäkringskassans prognos 240206
År20232024202520262027
Anslag (tkr)24 590 52726 048 41826 710 66227 659 92828 443 590
Utfall/Prognos (tkr)24 553 65925 356 25426 259 41926 943 25327 558 196
Avvikelse (tkr)36 868692 164451 243716 675885 394

Reformen skulle ge 2000 fler assistans

Lagändringen innebar att nya grundläggande behov och ett nytt föräldraavdrag infördes. Antalet personer med personlig assistans väntades öka med cirka 2000 under några års tid.

Det blev dock ingen ökning alls under 2023, utan istället en viss minskning av det totala antalet personer med personlig assistans. Ansökningarna ökade kraftigt liksom nybeviljanden, men totalt blev 2023 ännu ett år med minskad assistans.

LÄS MER:

Så blev utvecklingen 2023

Diagrammet nedan visar hur antalet assistansberättigade utvecklades under 2023, efter lagändringen Stärkt rätt till personlig assistans. Diagrammet baseras på uppgifter från Försäkringskassans statistikenhet i januari 2024.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *