Så vill regeringen stoppa fusk med assistans

Regeringen slår till med tuffa lagändringar för att förhindra fusk med assistansersättning.
Trots svidande kritik från flera remissinstanser beslutade regering idag att föreslå åtgärder som i stort sett följer Susanne Billums kontroversiella fuskutredning.
Det blir bland annat oanmälda kontroller i hemmet när anhörig jobbar som assistent i privat regi. Däremot föreslås inget stopp för att vara både assistent och god man.

Barn- och äldreminister Maria Larsson hoppas att ändringarna ska träda i kraft nästa sommar, den 1 juli 2013.

När Susanne Billum i februari presenterade sin utredning fusk protesterade många mot förslagen om hårda inskränkningar och kontroller.

Regeringen har lyssnat på en del av kritiken och avstår från att föreslå något stopp för anhöriga att vara både assistent och god man.

Här är de viktigaste punkterna i förslag till åtgärder mot ”fusk och övernyttjande”:

Bara den som är ”lämplig” ska få bedriva verksamhet enligt LSS. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få utforma reglerna för denna prövning.

Socialstyrelsens tillsyn ska även omfatta tillståndshavares lämplighet. Tillståndshavare måste tillhandahålla all den assistans som den enskilde är i behov av. Om kraven inte uppfylls kan tillstånd dras in.

Assistansersättning ska endast betalas ut till den försäkrade, till kommunen eller till tillståndshavare. Nya krav föreslås också gälla för de de assistenter som anlitas.

Socialstyrelsen ska ha rätt att utföra tillsynsinspektion i bostaden när assistans utförs av någon som är närstående till den assistansberättigade, och som inte är anställd av kommunen.

På samma sätt ska Försäkringskassan och kommunen kunna besöka den assistansberättigade för att utreda behovet av assistans.

Om myndigheterna vägras tillträde till bostaden vid ett flertal tillfällen får det ekonomiska stödet eller assistansersättningen dras in eller sättas ned.

Både den försäkrade och den som tagit emot utbetalningen ska kunna bli skyldig att betala tillbaka assistansersättning. Om den försäkrade är under 18 år ska en förmyndare, som huvudregel, vara skyldig att återbetala ersättning.

Kommuner ska vara skyldiga att anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att anta att assistansersättning används för annat än personlig assistans.

Både kommumner och Försäkringskasssan måste anmäla till Socialstyrelsen om det finns anledning att anta att ett tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas. Skatteverket ska på Försäkringskassans begäran lämna sådana uppgifter om assistenter och assistansanordnare som behövs för kontroll av användningen av assistansersättning.

Arbetsgivare blir skyldiga att lämna de uppgifter till kommunen och Försäkringskassan om anställda assistenter som krävs för kontroll. Försäkringskassan ska få göra förfrågningar hos assistansanordnare när det behövs för bedömningen av frågan om ersättning.

Assistansanordnare måste också anmäla ändrade förhållanden som denne har kännedom om. Regeringen föreslår också att Försäkringskassan ska kunna begära att en försäkrad deltar i utredning för bedömning av behovet av hjälp i den dagliga livsföringen.