”Vi måste hjälpas åt för att stoppa Försäkringskassans framfart”

  • De positiva förslagen om stärkt rätt till personlig assistans överskuggas av Försäkringskassans allt tuffare omprövningar.
  • Därför krymper friheten just nu för assistansanvändare.
  • Många måste hjälpas åt för att stoppa framfarten kring omprövningar vid väsentligt ändrade förhållanden, säger Sophie Karlsson, IfA.

”Väsentligt ändrade förhållanden” i fokus på rådsmöte

Om en månad (5–6 maj) samlas många assistansanvändare och assistansanordnare för Rådsmöte & debattforum anordnat av IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

Programmet för  Rådsmöte & debattforum finns som pdf-fil här.

En av de mest aktuella frågorna just nu är att många riskerar att få neddragen eller indragen assistans kopplat till Försäkringskassans allt snävare syn på vad som är ”väsentligt ändrade förhållanden”.

– Jag är uppriktigt djupt oroad över hur den personliga assistansen fläks upp och förstörs, i den alltför långtgående prövningen av vad som är väsentligt ändrade förhållanden, säger Sophie Karlsson, ordförande för IfA.

LÄS ÄVEN:
Försäkringskassan kör på trots omprövningsförbud – nu krävs nytt nödstopp

OCH:
”Försäkringskassans omprövningar bryter mot lagen”

Samtidigt tror hon att det finns möjligheter att vända den oroande utvecklingen.

– Jag tänker att vi kan komma ur detta, och få ett förbättrat regelverk, och en förbättrad tillämpning, och en personlig assistans som lever upp till det som den ska göra, men vi är inte där än. Därför vill vi också att så många som möjligt deltar på Rådsmöte och debattforum, så att vi får kunskap och information och kan hjälpas åt att dra det hela rätt.

Riksdagspartier ska ge besked inför valet

På debattforumet anordnas även en debatt med alla riksdagspartier – bara några månader före valet.

Riksdagspartiernas logotypet
Vad tänker partierna göra för att slå vakt om friheten för assistansanvändare? Sophie Karlsson hoppas på klara besked i maj.

Vilka besked vill du ha från partierna?
– Vi vill höra att de kommer att se till, genom tilläggsdirektiv eller på annat sätt, tydliggöra att den enskilde har rätt att ha en fungerande vardag där en kan bestämma vad en vill göra utan att det ska leda till indraget beslut om assistans. Vi vill få konkreta besked om vad de tänker göra.

– Livet – Friheten – Helheten! är vår paroll inför höstens kommande val. Det står för att vi som assistansberättigade ska kunna leva livet med allt vad det innebär, vi ska ha vår frihet att själv välja vad vi vill göra och när, och livet går inte att dela upp i små beståndsdelar som bedöms var för sig utan en måste se till helheten. Eftersom vårt handlingsutrymme krymper i dagsläget så måste politiken ta tag i detta nu.

Vad händer inom huvudmannaskapsutredningen?

En högaktuell programpunkt handlar om Lars Lööws utredning om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Sophie Karlsson sitter själv med i utredningens expertgrupp.

– Jag upplever att utredningen arbetar på ett bra sätt, med en bra dialog med oss representanter från användarsidan. Det är bra att fokuset är satt på hur ett statligt huvudmannaskap kan organiseras, och att alla som idag har beslut från kommunerna ska med i det nya huvudmannaskapet.

LÄS ÄVEN: Kommunalt huvudmannaskap är inget alternativ

Vad är viktigast för IfA i utredningen?
– Kanske den allra viktigaste delen är behovsbedömningen, både bedömningen av grundläggande behov och andra personliga behov. Hur rätten till assistans bedöms ligger till grund för när omprövning får göras av beslutet, och vad som ska anmälas som ändrade förhållanden.

– Vi ser hur synen på den personliga assistansen blir allt snävare från Försäkringskassans sida. Om man ska hårddra Försäkringskassans inställning så kan den assistansberättigade inte göra något avsteg från beslut och utredning utan att få okej från Försäkringskassans först, och på det sättet går det naturligtvis inte att ha det.

– Det är en absurd, Kafka-liknande situation, som har uppstått. Det här är en viktig fråga som måste lösas snarast i assistansen, men det är inte säkert hur pass långt in i detta som utredningen anser sig kunna gå.

– Vi har ju också riksdagens ställningstagande om att de grundläggande behoven ska ses i sin helhet och det tycker vi är positivt, och det vet vi inte riktigt hur det kommer att hanteras av utredningen.

På konferensen räknar hon med aktuell information om utredningen och dess vägval hittills, och hon ser gärna att utredningen kan bekräfta att man tar sig an behovsbedömningen och tydliggör vad personlig assistans är.

Vad gör Försäkringskassan med kunskapsstödet för behovsbedömningar?

Även Försäkringskassan medverkar på Rådsmöte & debattforum, för att berätta om regeringsuppdraget om kunskapsstöd för behovsbedömningar.

När socialminister Lena Hallengren får frågor om kritiken mot behovsbedömningarna hänvisar hon till just detta uppdrag som ska vara klart 30 juni 2022. I uppdraget ingår att kunskapen ska utveckla Försäkringskassans handläggningsprocess, och bidra till att ”integritetsintrånget för enskilda blir så litet som som möjligt utan att kvaliteten i utredning och beslut försämras”.

Vilken skillnad tror du att arbetet med kunskapsstöd göra?
– Förhoppningsvis kan det leda till viss förändring, vilket vi hoppas att Försäkringskassan kan redogöra för. Det är bra att Försäkringskassan själva reflekterar över prövningen av de integritetsnära delarna. De är nog själva lite blinda inför sin egen prövning och anser sig ha rätt att ställa de mest ingående frågor om personers väldigt nära behov, och assistansberättigade måste fläka ut sitt liv på ett helt orimligt sätt, så det måste blir mindre integritetskränkande bedömningar framöver.

– Det blir ett steg på vägen, samtidigt som vi ser att det måste till en förändrad lagstiftning för att verkligen åstadkomma en mer långtgående förbättring.

Workshop tar också upp ändrade förhållanden

En workshop om ”att komma rätt på spåret” ingår också i tvådagarskonferensen.

– Vi ser många olika praktiska situationer som assistansberättigade och assistansanordnare ställs inför med anledning av livet och dess föränderlighet. Föreligger till exempel ett ändrat förhållande och hur ska det hanteras? Hur håller en fast vid ideologin kring assistansen, samtidigt som ska leva upp till myndigheternas krav? Det ska vi arbeta på lösningar om tillsammans.

Knytnäve
IVO har ett regeringsuppdrag om våld i nära relationer. Foto: Linnea Bengtsson.

IVO berättar om arbetet mot våld i nära relationer

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, medverkar för att berätta om regeringsuppdraget kring våld i nära relationer.

– Det är intressant för assistansanordnare att reflektera över vilken del de kan ha i att uppmärksamma och motverka våld i nära relationer. Vi vet att personer med funktionsnedsättning löper större risk att utsättas för våld av någon i sin närhet och då ofta är extra utsatt för det kan handla om en person som en är beroende av på flera olika sätt, säger Sophie Karlsson.

– Vi är även intresserade av att höra vad IVO har att säga om sin prövning av tillstånd och sådant som de ser i sin tillsyn. Personlig assistans står för 58 procent av de indragna tillstånden och det är ju illa, så vi undrar hur IVO tänker kring det.

Sprider kunskap om krisstöd

IfA:s uppmärksammade projekt om krisstöd finns också med i programmet.

– Att själv känna att en har kunskap och kan hantera läget är viktigt för att det ska fungera när väl en kris verkligen uppstår. Det behöver inte handla om pandemi eller krig, utan mer nära saker i vardagen också. Vår tanke är att ta upp vissa saker utifrån kunskap som projekt Krisstöd fått, säger Sophie Karlsson.