Hur mycket höjs inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning 2023?

Hur mycket höjs inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning 2023?

Många frågar sig hur sjukersättning och aktivitetsersättning påverkas av den…

Socialförsäkringens alla stöd på rekordlåg nivå

Socialförsäkringens alla stöd på rekordlåg nivå

Stöden till personer med funktionsnedsättningar, sjuka och barnfamiljer fortsätter att bli allt billigare i förhållande till BNP, Sveriges totala ekonomi. Förra året var kostnaderna nere på 5 procent av BNP – den lägsta nivån som finns med i Försäkringskassans statistik.