Varför är myndigheterna så ointresserade av stöd och anpassad studieteknik?

Varför är myndigheterna så ointresserade av stöd och anpassad studieteknik?

DEBATTARTIKEL   Det borde vara en självklarhet för elever med språkstörning att få stöd och anpassad studieteknik. Men medan skolmyndigheter funderar över vilken läs- och skrivmetod som kan vara bäst så förlorar många barn varje dag möjligheten att komma åt kunskap.
Det skriver Gullan Sjöholm i denna debattartikel.

Nedslag Bollnäs – Idrottsgymnasiet för alla

Nedslag Bollnäs – Idrottsgymnasiet för alla

Idrottsgymnasiet i Boll­näs tar emot 50 elever med olika funktionshinder från hela Sverige. På skolan får de boende och individanpassad idrottsutbildning. Så långt som det går vill Idrottsgymnasiet och rektor Mikael Snell integrera de funktionshindrade ungdomarna i idrotten med de cirka 100 andra idrottsgymnasister som går vanlig gymnasieskola i Bollnäs.