Myndigheten för delaktighet tar över

Hjälpmedelsinstitutet blir en del av Handisam från och med maj 2014, enligt en promemoria från Socialdepartementet. Handisam byter samtidigt namn till ”Myndigheten för delaktighet”. – Det främsta skälet är att effektivisera arbetet för ett tillgängligare samhälle, heter det i promemorian.

Sverige 2013 – ett u-land?

Sverige 2013 – ett u-land?

Jurister och domare har dålig koll på rättigheter. Mobbning är nästan tre gånger vanligare. Risken att dö i cancer är dubbelt så hög. Tre av fyra anhöriga vet inte om att de har rätt till anhörigstöd.
Ett u-land? Nej, detta är svensk funktionshinderspolitik år 2013 enligt en rapport från statliga Handisam och dess generaldirektör Carl Älfvåg (bilden).

Handisam ger en mörk bild – långt kvar till delaktighet

Handisam ger en mörk bild – långt kvar till delaktighet

Om du har en funktionsnedsättning är risken tio gånger så stor att du drabbas av ohälsa jämfört med övriga svenskar.
Det visar Handisams lägesrapport som presenteras idag den 15 maj.
En rapport som nästan helt saknar ljuspunkter. Nu kräver Maria Larsson ökade satsningar.

Därför får många unga aldrig någon motion

Många unga med funktionsnedsättning motionerar aldrig. Statliga Handisam menar att det kan bero på att kommunernas idrottsanläggningar ofta inte är tillgängliga för personer i rullstol.