/ huvudmannaskap assistans - Page 2

huvudmannaskap assistans

Idag delar staten (genom Försäkringskassan) och kommunerna ansvaret för personlig assistans till personer med funktionsnedsättningar. LSS-utredningen som las fram i januari 2019 föreslog att staten ska ha hela ansvaret. Sommaren 2020 sände regeringen ut detta förslag ut på remiss, bland annat till funktionsrättsorganisationerna. Hösten 2020 krävde partierna M, V och KD att staten snabbt skulle bli ensam huvudman för assistans.

Ändrat huvudmannaskap för personlig assistans

Huvudmannaskapet för personlig assistans kommer ändras. I LSS-kommitténs slutbetänkande som läggs fram den 29 augusti kommer man föreslå en förändring av huvudmannaskapet för personlig assistans. Detta är en av fler ändringar. Jens Sjödoff från RBU Gotland kommenterar kommitténs planer.