Barns behov kan inte lagstiftas bort

Barns behov kan inte lagstiftas bort

Vi är många läkare, sjuksköterskor och andra som arbetar med barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar som är mycket bekymrade över det som nu sker i spåren av direktiv och utredning om LSS. Grundläggande behov som att äta och andas måste bedömas som medicinska och inte begränsas av juridik.

Nu börjar den verkliga striden om framtidens LSS

Nu börjar den verkliga striden om framtidens LSS

Det är nu den verkliga striden börjar. Idag lade socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c) fram slutbetänkandet om LSS. En mängd förändringar föreslås. Men osäkerheten är stor kring hur de nya reglerna ska kunna införas utan att få förödande konsekvenser för enskilda. ”Det är ytterst viktigt att ändringarna görs på rätt sätt annars kan det drabba människor mycket kraftigt”, säger socialdemokraterna.