De vill hjälpa kommunerna bli bättre på den lokala riskinformationen

De vill hjälpa kommunerna bli bättre på den lokala riskinformationen

I maj kom den hem till alla hushåll – broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” från MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap.
– Nu hoppas vi att kommunerna satsar mer på lättillgänglig kris-information till sina invånare, säger Stefan Anering, biträdande enhetschef på MSB.

Dan Eliasson: Fråga din kommun hur man tänker agera i en framtida kris

Dan Eliasson: Fråga din kommun hur man tänker agera i en framtida kris

Fråga din kommun hur de tänker agera i en framtida kris. Bygg upp en buffert hemma med dina mediciner. Ha alltid en lista med kontaktuppgifter till personer som kan bistå vid en kris.
Råden kommer från Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.