Kan autism och ADHD påverkas av vilken mat du äter?

Kan autism och ADHD påverkas av vilken mat du äter?

Vilken betydelse har maten för barn och unga med autism och ADHD? Kan man påverka symtomen genom att exempelvis välja bort socker eller tillsatsämnen? En ny genomgång av statliga SBU kan ge tips.

Bortglömda barn ska äntligen få bättre stöd

Bortglömda barn ska äntligen få bättre stöd

Barn som föds med skadar av alkohol och droger ska få bättre stöd i framtiden. Det hoppas folkhälsominister Gabriel Wikström. Han har gett SBU i uppdrag att granska området för att öka kunskapen.

SBU om dyslexi: Viktigt att barn utreds och får hjälpmedel

SBU om dyslexi: Viktigt att barn utreds och får hjälpmedel

SBU förtydligar nu att myndigheten INTE vill stoppa vare sig diagnostiska tester eller hjälpmedel för elever som har dyslexi.
– I väntan på bättre kunskap om metoderna är det viktigt att barn med misstänkt dyslexi utreds med de tester som finns och att de får tillgång till verktyg som de behöver för att klara sin skolgång, skriver Susanna Axelsson och Karin Stenström, SBU.

Osäkert om datorspel i skolan hjälper barn med ADHD

Datorprogram som ska hjälpa skolelever som har ADHD ifrågasätts av SBU, det statliga kunskapscentrumet för hälso- och sjukvården.
– Det är osäkert om datorspelen kan hjälpa barn som har ADHD. Studierna är för få, enligt SBU som i en rapport som släpptes under onsdagen efterlyser en ny kartläggning.