Hur mycket höjs inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning 2023?

Hur mycket höjs inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning 2023?

Många frågar sig hur sjukersättning och aktivitetsersättning påverkas av den…