”Små steg framåt betyder mycket”

”Små steg framåt betyder mycket”

De tidiga skolåren är avgörande för att unga med funktionsnedsättning ska lyckas få jobb.
– Vi måste skapa en förståelse för att vi alla är olika, säger Anders Westerholm, affärsutvecklare inom Solhagagruppen.

”Vi vill ha bättre tillgänglighet”

”Vi vill ha bättre tillgänglighet”

Barnbarometer. Tillgänglighets­barometer. Ett bra liv. Humana har satsat på flera stora undersökningar och granskningar. Syftet är att få debatt om frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättningar.

Nobbar bonus för att fler ska få jobb

Nobbar bonus för att fler ska få jobb

Björn Modén leder en uppstickare i assistansbranschen som bannlyser vinstuttag och lovar att återinvestera överskott i verksamheten – och skapa fler jobb. Detta för att slå vakt om LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

”Alla måste vara  med och påverka”

”Alla måste vara med och påverka”

Orkidén Omsorgsföretaget vill starta många nya verksamheter runt om i landet. Ett mål är att fler personer med funktionsnedsättningar ska komma närmare arbetsmarknaden, berättar Anna Wallentin, ansvarig för dagliga verksamheter.