/ stöd

stöd

De har sista ordet om särskilt stöd

De har sista ordet om särskilt stöd

Barbro Molander och ledamöterna av Skolväsendets över­klagan­denämnd har sista ordet i många heta skolfrågor. I hälften av nämndens beslut om särskilt stöd har elev och föräldrarna fått rätt. I två omstridda frågor går nämnden emot både föräldrar och handikapprörelse.

Gustav Adolfsskolan: Här kan alla växa till

Gustav Adolfsskolan: Här kan alla växa till

”Om vi har ett rullstolsburet barn i klassen så har vi inte samling för orientering längst upp på berget. Det borde vara självklart att tänka likadant för barn med dolda funktionsnedsättningar.” Så beskriver Ann-Christin Pinola, rektor på Gustav Adolfsskolan i Alingsås, en del av filosofin på en skola som har fått positiv uppmärksamhet.

Här är stöden du kan få idag

Här är stöden du kan få idag

Självklart ska personer med funktionsnedsättningar kunna konkurrera på lika villkor om jobben. Men många missar stöden eftersom kunskapen om dem ofta saknas. Här får du en guide till de viktigaste.

… och så här kan framtidens stöd se ut

… och så här kan framtidens stöd se ut

Hur ser då framtiden ut? Dagens fem olika lönestöd avskaffas och ersätts av två nya. Därmed ska reglerna bli tydligare och det ska bli enklare att välja.