/ tidsbegränsade beslut

tidsbegränsade beslut

Slopa kommunernas tidsbegränsade assistansbeslut

Slopa kommunernas tidsbegränsade assistansbeslut

DEBATTARTIKEL. De flesta kommuner tidsbegränsar regelmässigt sina assistansbeslut, trots att den assistansberättigade alltid har en varaktig funktionsnedsättning. En varaktig funktionsnedsättning…

Bryter de mot lagen? Kommunala riktlinjer granskas av Socialstyrelsen

Bryter de mot lagen? Kommunala riktlinjer granskas av Socialstyrelsen

Följer kommunerna lagen eller har man för många egna riktlinjer som begränsar ledsagning och andra LSS-insatser? Är skillnaderna mellan kommunerna alltför stora? Frågorna granskas av Socialstyrelsen som släpper en rapport om detta i slutet av mars.