Alarmerande brister i skolan för elever med Aspergers syndrom

Situationen för skolelever med Aspergers syndrom är alarmerande. Sex av tio elever kan inte vara i skolan på grund av brister i stöd och anpassning.
Det visar en medlemsenkät som Autism- och Aspergerförbundet låtit göra bland föräldrar till barn med autism, Aspergers syndrom eller autismliknande tillstånd.

– Enkätsvaren visar tydligt att skolan inte klarar att ge rätt stöd till elever med Aspergers syndrom eller autism. Enkäten visar också att många föräldrar hotas med vite för att deras barn inte är i skolan, säger Eva Nordin-Olson, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet.

De berörda eleverna har ofta god begåvning men får inte samma möjlighet som andra att tillgodogöra sig kunskap eller att nå skolans kunskapsmål.

– Kunskapen om pedagogik och arbetssätt finns, men den finns sällan där den bäst behövs, ute i skolorna, säger Eva Nordin-Olson.

– Det är en helt oacceptabel situation där många elever inte får möjlighet att fullfölja sin skolgång. Nu kräver vi att en gedigen kunskapssatsning görs på skolans personal, något vi också framför i en skrivelse till utbildningsmininster Jan Björklund idag, säger Eva Nordin-Olson.

Mer information finns på Autism- och Aspergerförbundets hemsida
http://www.autism.se/news.asp?nodeid=46009