Nyheter

Alarmerande brister i skolan för elever med Aspergers syndrom


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Situationen för skolelever med Aspergers syndrom är alarmerande. Sex av tio elever kan inte vara i skolan på grund av brister i stöd och anpassning.
Det visar en medlemsenkät som Autism- och Aspergerförbundet låtit göra bland föräldrar till barn med autism, Aspergers syndrom eller autismliknande tillstånd.

Situationen för skolelever med Aspergers syndrom är alarmerande. Sex av tio elever kan inte vara i skolan på grund av brister i stöd och anpassning.
Det visar en medlemsenkät som Autism- och Aspergerförbundet låtit göra bland föräldrar till barn med autism, Aspergers syndrom eller autismliknande tillstånd.

– Enkätsvaren visar tydligt att skolan inte klarar att ge rätt stöd till elever med Aspergers syndrom eller autism. Enkäten visar också att många föräldrar hotas med vite för att deras barn inte är i skolan, säger Eva Nordin-Olson, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet.

De berörda eleverna har ofta god begåvning men får inte samma möjlighet som andra att tillgodogöra sig kunskap eller att nå skolans kunskapsmål.

– Kunskapen om pedagogik och arbetssätt finns, men den finns sällan där den bäst behövs, ute i skolorna, säger Eva Nordin-Olson.

– Det är en helt oacceptabel situation där många elever inte får möjlighet att fullfölja sin skolgång. Nu kräver vi att en gedigen kunskapssatsning görs på skolans personal, något vi också framför i en skrivelse till utbildningsmininster Jan Björklund idag, säger Eva Nordin-Olson.

Mer information finns på Autism- och Aspergerförbundets hemsida
http://www.autism.se/news.asp?nodeid=46009

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons för Mo Gård
ANNONSER
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Primass
 • Etac R82 Toucan ståstöd