De flesta föräldrar vet inte hur man ger sina barn första hjälpen

Första hjälpen-utbildning kan vara avgörande för liv och död. Trots det har 7 av 10 föräldrar  aldrig gått någon sådan utbildning för barn, enligt en rapport som idag presenterades av Trygg-Hansa.

Samma undersökning visar att hela 21 procent av de föräldrar som genomgått utbildningen har någon gång behövt använda kunskaperna.

Gör så här om olyckan är framme:

• Om ett barn är medvetslöst måste du försäkra dig om att han eller hon andas innan du gör något annat. Se först till att luftvägarna är öppna och inte blockeras av något.

• Vid misstanke om att ditt barn fått något giftigt ämne i sig eller på sig, ring Giftinformationscentralen, telefonnummer 112. Det kan dröja innan symtomen visar sig.

• Tänk på att fortsätta med andningshjälp tills ambulans eller sjukvårdspersonal kommer eller tills barnet börjar andas på egen hand.

• Vid brännskador, spola skadan med svalt vatten i minst tjugo minuter. Detta lindrar smärtan och hjälper till att minska skadans utbredning och djup.

• Det är alltid värt att försöka ge andningshjälp, även om du känner dig osäker på tekniken. (Källa: Trygg-Hansa.)

– Jag rekommenderar verkligen alla föräldrar att lära sig första hjälpen för barn, säger Björn Sporrong, expert på barnförsäkringar på Trygg-Hansa.

Utbildningen finns bland annat på barnavårdscentraler och hos Röda Korset, men det är alltså ovanligt att föräldrar utnyttjar möjligheten att lära sig första hjälpen. Det är viktigt att gå en speciell kurs för barn, eftersom andning och blodcirkulation hos barn skiljer sig från vuxna.

– Man får också lära sig mycket om risker som barnet utsätts för och hur man kan undvika dem, säger Björn Sporrong. Det kan handla om att byta ut plastbitarna som sitter på brödpåsarna, och som kan fastna i barnets hals och riva upp sår, mot plastklämmor.

Vidare framgår av undersökningen att bara var tredje barnförälder har ICE-nummer i sina mobiltelefoner. ICE innebär att man har lagt in en nära anhörigs telefonnummer under
bokstavskombinationen ICE i mobiltelefonen. På så sätt vet räddningspersonalen vem de ska kontakta om en olycka inträffar.

Siffrorna bygger på intervjuer med drygt 1000 barnfamiljer som har barn under 18 år.