Jobb till unga viktigaste frågan på NPF-forum

Hur ska unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kunna bli självständiga och få plats i arbetslivet? Det är de viktigaste frågorna på 2012 års upplaga av NPF-forum i april.

– Det finns ett stort intresse för att vända utvecklingen på arbetsmarknaden, säger Ann-Kristin Sandberg.

Intresset märks bland annat av att fler medarbetare från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan än vanligt kommer att delta på NPF-forum.

– Utvecklingen i samhället är mycket oroande om man tittar på siffrorna, men samtidigt märker vi att samhället vill satsa mer på att hjälpa unga ut i arbetslivet och att man vill hitta nya metoder.

På konferensen lyfter man bland annat fram Frösundas arbetslivssatsningar och KomAn-projektet, där Attention är engagerade.

– Nu när KomAn hållit på i några år ser vi att man får viktiga erfarenheter och att det går att vända trenden mot att fler hamnar utanför, säger Anki Sandberg.

Företaget Frösunda LSS är på plats på NPF-forum för att presentera bland annat arbetsinriktad daglig verksamhet.

– Forumet är ett jätteviktigt arrangemang, säger Fredrica Sjöström, kommunikationschef på Frösunda LSS.

– Vi har en miniföreläsning om individuellt och motiverande stöd. När personliga mål möter en strukturerad och kreativ, arbetslik miljö händer det saker.

Foto från Frösundas hunddagis.
Frösundas arbetsmarknadsprojekt omfattar bland annat hunddagis. (Foto: Frösunda LSS)

Frösunda berättar om erfarenheterna från en daglig verksamhet med aspergerinriktning. På NPF-forum medverkar även Frösundas modellagentur Funki models med en catwalk och då blir det även möjligt för Attentions medlemmar att delta.

Ann-Kristin Sandberg hoppas att NPF-forum ska leda till att brukare, anhöriga, myndigheter och andra aktörer får inspiration till nya tag.

– När man för samman många olika aktörer brukar man få inspiration till att förnya arbetssätten.

Förutsättningarna för detta är ovanligt goda med tanke på att besökarantalet väntas slå nytt rekord med cirka 550.

Inte bara NPF-forum växer utan även arrangerande Riksförbundet Attention, som vid årsskiftet hade ökat till 12 500 medlemmar.

– Vi räknar med fortsatt tillväxt, säger Ann-Kristin Sandberg som kan glädja sig åt en unik, oavbruten tillväxt sedan 2004.

Betyder detta att Attention kommer att spela en allt större roll i opinionen?
– Vi har en ambition att flytta fram positionerna steg för steg, men vi måste samtidigt hinna med att utveckla verksamheten och våra förtroendevalda. Vi märker att man lyssnar mer på oss, att vi når ut med informationen på vår webbsida och att fler söker sig till våra utbildningar, säger Ann-Kristin Sandberg.