Kammarrätt stoppar dubbla föräldraavdrag – igen

Än en gång underkänner kammarrätten att dubbla föräldraavdrag vid ansökan om personlig assistans för barn. Därmed finns minst två kammarrättsdomar som ger samma besked.

Inte prejudicerande – men positiv utveckling

– Det blir inte prejudicerande förrän Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i något av dessa mål, men om kammarrättspraxis går åt ungefär samma håll blir det en god effekt, säger advokat Jessica Gustavsson i en kommentar.

– Det gläder mig framförallt att se att Kammarrätten i Sundsvall bidrar med en positiv rättsutveckling. Vi är kanske inte bortskämda med detta, och jag ser fram emot att samtliga kammarrätter drar sitt strå till stacken för att skapa god vägledning i frågan.

[Artikeln fortsätter efter rosa rutan med länkar.]

Räknade inte alla hjälpbehov

I det nu aktuella fallet beslutade Kammarrätten i Sundsvall den 14 mars att ge Åre kommun bakläxa.

Socialnämnden i Åre hade bedömt ett barns behov av hjälp, men uteslutit vissa hjälpbehov med hänvisning till föräldraansvaret. Därefter gjorde nämnden ett föräldraavdrag enligt schablon från barnets behov av hjälp med grundläggande behov och andra personliga behov.

”Ett sådant sätt att beräkna leder till att vissa av barnets hjälpbehov inte alls beaktas, exempelvis i de delar som avser att lägga upp och dela mat, nagelklippning och övrig kroppsvård. Bestämmelsen om föräldraavdrag har således tillämpats på ett felaktigt sätt”, skriver kammarrätten i beslutet (mål nr 15-24).

Förvaltningsrätten i Härnösand hade inte haft några invändningar mot kommunens dubbla avdrag för föräldraansvar, men nu upphävs alltså både kommunens och förvaltningsrättens beslut, och Åre måste göra en ny handläggning.

Så ska föräldraavdrag göras

Kammarrätten beskriver lagstiftningen om föräldraavdraget så här:

  • När behovet av personlig assistans bedöms för ett barn ska det enligt 9 f § LSS bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter, vilket görs genom ett schablonavdrag (föräldraavdrag).
  • Syftet med det schabloniserade föräldraavdraget är att det ska motsvara det hjälpbehov som ett friskt barn i en viss ålder har, vilket vårdnadshavarna har ansvar att tillgodose.
  • Bestämmelsen i 9 f § LSS innebär att barnets totala hjälpbehov först ska sammanställas och därefter ska ett föräldraavdrag göras enligt schablon.

Advokat Jessica Gustavsson kommenterar

– Det svåra med föräldraavdraget, som jag ser det, är hur man ska tänka i förhållande till definitionen av grundläggande och andra personliga behov enligt 9 a § LSS. Jag undrar om det var här kommunen gick fel, säger Jessica Gustavsson, advokat på CJ Advokatbyrå.

– Vi är så vana vid att de grundläggande behoven av hjälp är snävt begränsade. Personlig hygien är åtgärder syftade till att hålla kroppen ren. Därutöver är det bara den handgripliga hjälpen som räknas, och numera också kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser,som ännu inte riktigt kommit igång att tillämpas. Till det grundläggande behovet av hjälp med matning är vi vana vid att det är matning och sondmatning som räknas. Kommunikation som grundläggande behov är delvis definierat av funktionsnedsättningen – sådan hjälp som förutsätter kunskap om funktionsnedsättningen. Det förebyggande stödet och den medicinska tillsynen är mycket noga definierade i förarbetena och kopplade till en funktionsnedsättning.

Jessica Gustavsson. Foto: Linnea Bengtsson.
Jessica Gustavsson. Foto: Linnea Bengtsson.

– Så om vi då har ett litet barn, kan det vara svårt att få ordning på hur man ska tänka. Vi är vana vid att först fundera om hjälpbehovet är åldersadekvat, eller om det beror på funktionsnedsättningen. Därutöver tar man ställning till om det uppfyller de stränga kraven på de grundläggande behoven.

– Om vi tänker oss ett fem år gammalt barn med cerebral pares, lindrig intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Barnet behöver hjälp att rengöra och torka kroppen, men det behöver å andra sidan alla fem år gamla barn, så varför hör hjälpbehovet till det grundläggande behovet personlig hygien?

– Det är för många, som varit med i LSS-en ett tag, logiskt att tänka att om alla föräldrar måste rengöra sina femåriga barn så är det som hör till det grundläggande behovet sådant som andra femåriga barn inte behöver hjälp med. Exempelvis att man beaktar hjälpen med förflyttning, att det kan ta längre tid om barnet haft epilepsianfall, att man arbetar långsamt för att möta barnets behov av att processa aktiviteten, att barnet är spastiskt och behöver använda särskilda hjälpmedel för att stabiliseras i sittande.

– Och kommunikation då, där det tidigare varit etablerat att föräldraansvaret upphör från och med skolstart ungefär. Ska man nu låtsas som att femåriga barn har kontakter med utomstående utan sina föräldrar, eller att föräldrar inte på något sätt stöttar sina femåriga barn i kommunikationen?

– Jag tror att vi behöver lite mer hjälp i denna fråga. Personligen ser jag kanske hellre att föräldraavdraget görs om. Det är infört i all välmening men det är inte så det faller ut, när föräldraavdrag exempelvis ska göras med 2,5 timmar per dag från det grundläggande behovet för en femåring, säger Jessica Gustavsson.

 

När vänder det?

Så har assistansen utvecklats sedan reformen Stärkt rätt blev lag 1 januari 2023
Fler diagram för olika grupper >

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *