Känsligt läge för utredning om ny diskrimineringslag

– Om alla blir halvt missnöjda kanske jag har gjort ett bra jobb.
Det är ingen popularitetstävling som Hans Ytterberg beskriver när han pratar om uppdraget utreda hur bristande tillgänglighet kan bli en diskrimineringsgrund.

Nyligen uttalade sig centerns partistämma för kravet att diskrimineringslagen även ska omfatta bristande tillgänglighet.
Men regeringens utredare Hans Ytterberg är väldigt försiktig när det gäller utsikterna att förverkliga kravet.
– Det går framåt men bara långsamt, säger han till Föräldrakraft.

Mot slutet av 2009 hoppas Hans Ytterberg vara klar med uppdraget. Då ska han vara redo att lägga fram ett konkret förslag på hur bristande tillgänglighet kan förbjudas.
– Uppdraget är inte att utreda OM man kan reglera bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, utan HUR, säger han.
– Jag har gjort ett utkast på en struktur för hur det ska gå till, men det är bara internt material och jag kan inte säga något om hur det ser ut.

Frågan är känslig och Hans Ytterbergs utredning blir inte automatiskt offentlig när arbetet blir klart om cirka ett halvår.
{loadposition incontent}- Nej, det är inte säkert att det blir offentligt. Jag har inte blivit förordnad av regeringen att göra en vanlig utredning, utan jag har fått som uppgift, i mitt löpande arbete som generaldirektör, att ta fram ett internt material om detta. Om detta sedan skickas på remiss eller arkiveras blir det offentligt, säger Hans Ytterberg.

Hans Ytterberg arbetar under hård press från olika aktörer. Bland annat handikapprörelsen, som han nyligen genomförde en tre dagar lång hearing med.
– Jag samlade på mig en massa intryck och synpunkter. Jag upplevde det som mycket positivt, men det går inte att sammanfatta alla intensiva diskussioner med så många olika organisationer, säger Hans Ytterberg.

Även tidsmässigt arbetar han under press. Förordnandet som generaldirektör gäller till slutet av 2009 och under den perioden måste uppgiften slutföras.
– Det är en svår uppgift, inte bara för att det är komplicerat utan även för att det täcker in alla funktionsnedsättningar och nästan alla samhällsområden. Det är mycket att läsa, fundera över och skriva, säger Hans Ytterberg, som får klara sig utan någon större kommitté med experter och sakkunniga – till sin hjälp har han endast motsvarande 1,5 anställda.

Vad händer när du är klar med utredningen?
– Först ska departementet sätta sig in i vad jag skrivit och om de tycker om det kommer man att gå vidare. Sedan kan det bli aktuellt med remissbehandling eller att det hanteras på annat sätt. Men det är inget som jag vet något om nu, säger Hans Ytterberg.

Har du fått några nya perspektiv på frågorna, under ditt utredningsarbete hittills?
– Jag har blivit mer medveten om den stora bredden på de olika situationer där bristande tillgänglighet har stor betydelse, säger Hans Ytterberg.

Hur viktig är utredningen?
– Det är väldigt viktigt om vi kan få fram en lag som bidrar till att samhället kan leva upp till kravet att alla ska ha möjlighet att vara delaktiga.

Några fler stora möten har Hans Ytterberg inte planerat in. Däremot går det alltid bra att framföra synpunkter till Integrations- och jämställdhetsdepartementet, där han arbetar med utredningen. Det kan man göra exempelvis genom att mejla till hans medarbetare Anna Schölin på mejladressen anna.scholin@integration.ministry.se