Så kan lärare och föräldrar förstå vad det innebär att vara elev med ADHD

Hur är det att vara elev i den svenska skolan för unga med ADHD eller andra neuropsykiatriska svårigheter?
– Det är viktigt att lärare, föräldrar och andra berörda förstår vad det innebär när en elev har fått en diagnos, säger Ann Lund, utredare på Hjälpmedelsinstitutet.

Angelica, Axel, Sara, Jakob och Anna har alla neuropsykiatriska diagnoser, en eller flera, vilket påverkat deras skolgång i hög grad.

Vid ett seminarium i Högskolan i Visby (under politikerveckan i Almedalen i juli) ger Ann Lund svar på många av frågorna kring dessa elevers situation.

Hon kommer att dela med sig av ungdomarnas egna berättelser.
– Vi har genomfört en kvalitativ studie där tio ungdomar intervjuats om sina erfarenheter och upplevelser av sin skoltid. Syftet har varit att belysa hur olika det kan se ut även om diagnosen är densamma och att beskriva olika scenarier utifrån ungdomarnas reflektioner, säger Ann Lund.

Ann Lund har lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter och arbetar nu som utredare på Hjälpmedelsinstitutet. Hon menar att alla elever gör så gott de kan med de förutsättningar som finns.

– Alla har enligt skollagen rätt att få det stöd och den hjälp de behöver för att klara av skolans olika mål. Ibland behöver vissa ungdomar mer stöd än andra. För att den hjälp de behöver ska vara ändamålsenlig behövs kunskap både om funktionsnedsättningar och vilket stöd samhället kan bistå med, säger Ann Lund.

Seminariet ”Så här blev det för mig!” äger rum i Högskolan i Visby torsdagen den 8 juli klockan 11.00.