Simon fick för höga betyg – stödet togs bort

DEBATT. Det som 13 olika organisationer varnar för i ett uttalande som skickats till regeringen hände vår son, Simon, som har grav språkstörning/dyslexi och mycket stora läs- och skrivsvårigheter.
Snälla utbildningsminister Jan Björklund, se till så att vi inte åter hamnar i ett läge där skolan kan ta bort stödet till en elev så fort denne har nått betyget G, skriver specialläraren Gullan Sjöholm i denna debattartikel.

{loadposition incontent}I årskurs 5, efter vår anmälan till Skolverket, fick Simon särskilt stöd i form av bland annat en assistent och en dator. Med hjälp av det särskilda stödet i skolan, stöd från oss föräldrar och Simons egen drivkraft och envishet lyckades han nå bra resultat. I årskurs 8 fick Simon MVG och VG i de flesta ämnen, G i svenska och engelska.

I årskurs 9 togs stödet utan förvarning bort med motiveringen att Simons betyg var för höga i årskurs 8. Vi gjorde då en ny anmälan till Skolverket där vi bad dem bedöma om skolan gjorde rätt som tog bort stödet. Deras svar lyder: ”Eleven fick på vårterminen i år 8 minst betyget G i alla ämnen. Skolverket finner med anledning av detta att skolan inte brustit i att följa gällande förordningar.” Ett fullständigt felaktigt beslut av Skolverket som fick katastrofala följder för Simon. Och ett beslut från Skolverket går ju inte att överklaga. Simon fick betala priset för skolledningens dåliga omdöme och Skolverkets felaktiga beslut.

Det mesta av skolarbetet fick Simon nu göra hemma efter skoldagens slut. Dubbla skoldagar blev en stor påfrestning både för honom och för oss föräldrar.

I november 2004 fick Simon, i samband med Barn- och Ungdomshearingen, möjlighet att lämna några frågor direkt till dåvarande skolministern, Ibrahim Baylan. Simon ställde följande frågor:
Är det en demokratisk rättighet att varje elev själv får avgöra vilka betyg han heller hon vill försöka uppnå?
Gäller detta även om man har ett funktionshinder?
Har jag som elev med funktionshinder rätt att få det stöd jag absolut behöver för att kunna nå samtliga betygssteg?

I juli 2005 får Simon skriftligt svar från utbildningsministern. Här är några utdrag från ministerns svar. ”Det är självklart att det står var och en, även elever med funktionshinder, fritt att sträva efter så höga betyg som möjligt.” …. ”Självklart ska elever med funktionshinder även ges stöd så att de kan uppnå så höga betyg som möjligt.” Bra och tydliga besked men tyvärr var ju skadan för Simon redan skedd.

Snälla utbildningsminister Jan Björklund, se till så att vi inte åter hamnar i ett läge där skolan kan ta bort stödet till en elev så fort denne har nått betyget G. Den nya skollagen måste utformas så att skolan inte får chansen att beröva en elev möjligheten att nå samtliga betygssteg oavsett funktionsnedsättning. Får skolan chansen tar de den. Det är Simons erfarenhet.

Gullan Sjöholm
Speciallärare/Talpedagog
dyslexiakuten@gmail.com