Nyheter

Skolinspektionen maktlös: Kritiserade skolor skyller på eleverna som mobbats


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

50 000 skolbarn är rädda för att bli slagna, hotade eller retade när de vistas på skolan. Ofta förmår inte ens Skolinspektionen hjälpa dem.
– När vi utreder anmälningar är det inte ovanligt att de ansvariga för skolorna skuldbelägger eleven, säger Lars Arrhenius, Barn- och elevombud (BEO) vid Statens skolinspektion.

50 000 skolbarn är rädda för att bli slagna, hotade eller retade när de vistas på skolan. Ofta förmår inte ens Skolinspektionen hjälpa dem.
– När vi utreder anmälningar är det inte ovanligt att de ansvariga för skolorna skuldbelägger eleven, säger Lars Arrhenius, Barn- och elevombud (BEO) vid Statens skolinspektion.

Mera fakta: Under 2008 fick Barn- och elevombudet och Skolinspektionen in cirka 500 anmälningar om kränkande behandling, där anmälaren ansett att skolan inte gjort tillräckligt för att stoppa kränkningarna. Bara en liten del av alla de kränkningar som sker i skolan anmäls. Enligt en rapport från Skolverket uppger över 50 000 elever i årskurs 4-9 att de blivit mobbade den senaste månaden.

Sedan BEO bildades har 56 beslut om skadestånd fattats. Det hittills högsta kravet är 432 500 kronor. Skolinspektionen kan också rikta kritik mot skolor som inte gjort tillräckligt för att stoppa kränkningar. År 2008 fattades 67 sådana kritikbeslut.

Den 1 april 2006 infördes en lag som innebär att skolorna måste utreda och vidta åtgärder så snart ett barn eller en elev upplever sig kränkt. Den bidrog till en kraftig ökning av antalet anmälningar året efter.

Det anmäls flest ärenden i storstadslänen, men där finns också flest elever. När antalet anmälningar sätts i relation till antalet barn som bor i länet är variationerna mellan länen inte lika stora. Anmälningarna i förhållande till antalet barn är flest på Gotland, men där anmäldes totalt åtta ärenden år 2008.
Källa: Barn- och elevombudet, Skolinspektionen

Lars Arrhenius är mycket kritisk till att många skolor ”blundar för mobbningen”.
Inte ens när myndigheten utfärdar kritik eller kräver skadestånd förstår vissa skolor att de har låtit kränkningarna gå för långt.

Istället för att åtgärda problemen händer det att skolor skyller på den mobbade eleven eller ”liknar mobbningen vid jämbördiga konflikter och bråk”.

– För att komma till rätta med mobbningen i våra skolor måste vuxna våga se och ta barnens berättelser på allvar, säger Lars Arrhenius.

– Många vuxna blundar för mobbning i skolan, säger han. Vuxenvärlden tar inte problemet med mobbning i skolan på allvar. Vi måste synliggöra barnens utsatthet och få igång en diskussion om kränkningar i skolan, och i samhället i stort., säger Lars Arrhenius.

På senare tid har den berörda myndigheten, Statens skolinspektion, börjat agera mer kraftfullt mot skolor som inte förhindrar mobbning.

I dagarna har BEO ställt Varbergs kommun till svars för kränkningar av en elev som fick höra att han var tjock och dum. BEO kräver kommunen på 295 200 kronor i skadestånd för elevens räkning.

– De insatser som man gjort från skolans sida har inte lett till att kränkningarna upphört. När elever utsätts för allvarliga kränkningar ställer lagen höga krav både på det förebyggande arbetet och på de åtgärder som vidtas. Åtgärderna måste vara systematiska och trappas upp om kränkningarna fortsätter, säger Marie Axelsson, kanslichef hos Barn- och elevombudet.

För en annan kränkt elevs räkning kräver BEO 96 700 kronor i skadestånd av Partille kommun. Jönköpings kommun har ett liknande skadeståndskrav från BEO.

Hittills under 2009 har Barn- och elevombudet krävt skadestånd i 30 fall och Skolinspektionen har kritiserat skolorna i 150 fall.

Läs mer på Barn- och elevombudets webbsida på
http://www.skolinspektionen.se/beo/

 

Foto: Lars Alm

 

ANNONSER
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Primass
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Tidvis
 • Annons för STIL
 • Annons för HD Motion
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Unik Försäkring