Socialutskottets ordförande: Jag är förbannad och upprörd

– Enskilda ska inte utsättas för metoder som kränker integriteten. Jag är både indignerad, förbannad och upprörd över att man inte lyssnar på varandra.
Kritiken från handikapprörelsen har fått socialutskottets ordförande Kenneth Johansson att reagera starkt.

Igår kväll träffade Kenneth Johansson olika representanter för handikapp- och brukarorganisationer. Han fick ta emot mängder av klagomål på arbetet med att ta fram nya metoder för bedömning av behovet av assistans.

Idag kom beskedet att samtliga handikapprörelsens representanter hoppar av från den statliga referensgrupp, som samarbetat med Försäkringskassan och Socialstyrelsen om nya metoder för att bedöma assistansbehov.

Vad säger du om att sexualvanorna ska redovisas för Försäkringskassan?
– Jag förstår inte vad det har med saken att göra. Sexlivet är något som man måste få ha för sig själv.

Minutmätning av toalettbesök?
– Bedömningarna får inte vara så detaljerade att de blir integritetskränkande. Det ska inte vara mer detaljer än man absolut behöver ha. Men det handlar om individuella prövningar och det blir nästan aldrig särskilt roligt. Just därför är det viktigt att hitta metoder som man kan få legitimitet för. Det har man inte lyckats med i det här fallet.
– Allmänt sett måste man vara försiktig med att räkna minuter. Jag har fått beskrivningar från brukare som jag inte kan ställa mig bakom.

Kommer det här instrumentet verkligen att få testas i verkligheten?
– Jag vet inte, men jag kommer att följa upp denna fråga.

Så här kommenterar Lars U Granberg, som är ansvarig för de här frågorna för Socialdemokraterna i Socialutskottet:

– Jag är förvånad över att Försäkringskassan har tuffat till attityden när det gäller assistans utan att vi har fattat något beslut i riksdagen. Man har gjort någon sorts tolkning av vad som ska komma och börjat arbeta efter det i förväg.
– Försäkringskassan ska invänta besked från Riksdagen – de har inte fått någon uppdrag att skärpa till reglerna utan har tagit på sig det själva. Det är väldigt underligt. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer under våren att träffa Försäkringskassan och då kommer vi naturligtvis att ta upp den skärpta bedömningen av rätt till assistans.  Kommer du att se till att det stoppas?
– Jag har idag tagit kontakt med Socialstyrelsens ledning och jag vet att jag kommer att få återkoppling därifrån så fort det går.
– Jag tycker inte att enskilda personer ska utsättas för integritetskränkande metoder men jag har inte heller mandat att lova att detta stoppas.
– Jag är både indignerad och förbannad och upprörd för att man inte lyssnar på varandra.

Vem är det då som avgör om nya integritetskränkande metoder ska testas?
– Ja, i Riksdagen har vi absolut inte haft med denna fråga att göra. Jag kan inte tänka mig att man från någon politisk sida har haft någon uppfattning i frågan, utan det är Försäkringskassans och Socialstyrelsens grupp som har suttit och arbetat med detta.

Hur kan det komma sig att Försäkringskassan drar in assistans med bara två veckors förvarning?
– Det är med stor förvåning jag har hört att så sker. Det är inte så man ska ändra förutsättningarna. Men man har alltid rätt att överklaga och det vill jag också uppmana till att göra.

Som ordförande för socialutskottet och LSS-kommittén kan det uppfattas som att du är ansvarig för dessa problem?
– Det enda vi har sagt från LSS-kommitténs sida är att det behövs en mer likartad bedömning av assistansfrågorna över landet. Skillnaderna har varit alltför stora.

Vad händer nu?
– Om tillämpningen blir felaktig kan jag som lagstiftare verka för att ändra lagen. Det har nu dykt upp så många fall att jag noga vill analysera vad som händer. Om vi ser ett mönster med felaktigheter får vi överväga om vi ska ändra lagstiftningen.

Hur känns det att debatten handlar om integritetskränkningar just i år, när nationella handikapplanen ska gå i mål?
– I stort tycker jag att det har hänt mycket positivt och vi tar nya steg hela tiden. Det handlar om FN-konventionens införande, tillgänglighetsarbetet och en ny diskrimineringslag som vi har lovat ta fram under den här mandatperioden. Även LSS-kommitténs förslag tycker jag har mottagits positivt till stora delar.

Regeringen har aviserat att det kommer en proposition om LSS-kommitténs förslag den 23 mars. Vad kommer den att innehålla?
– Jag väntar med spänning på propositionen. Det som är på väg är efterlängtade åtgärder för att höja kvaliteten på personlig assistans. I detta första steg kommer förslag om tillstånd och tillsyn samt barnperspektivet.
– Däremot räknar jag inte med några dramatiska förslag när det gäller kostnadsdelen. Kostnadsökningen har redan planat ut.

Hur blir det med förslaget om daglig verksamhet för fler personer med funktionsnedsättningar?
– I någon form räknar jag med att det blir en satsning, men jag vågar inte säga hur.

När tror du att de åtgärder som propositionen innehåller kan bli verklighet?
– Det handlar om januari 2011.