Underlag gömdes undan – hur många har felaktigt förlorat assistans?

DEBATT. Hur många assistansberättigade kan felaktigt ha förlorat sin assistansersättning på grund av Försäkringskassans rutin?

LÄS ÄVEN:
Så förklarar Försäkringskassan att man gjorde fel i nästan tre år

JO: Framstår som att Försäkringskassan gömmer underlag

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar nu Försäkringskassan för att myndigheten har handlagt ärenden på ett sätt som står i strid med grundlagskravet på en myndighet att agera sakligt och objektivt (JO-beslut den 3 januari 2024, dnr 4056-22).

JO skriver att Försäkringskassans hantering ”får det att framstå som att myndigheten undanhåller underlag och verkar i det fördolda”. Detta är oerhört allvarligt. Hur är det möjligt? I Sverige!

Vad är det som har lett fram till denna JO-anmälan?
Försäkringskassan har utrett en persons rätt till aktiv assistans under nätterna och då intervjuat dennes personliga assistenter. Detta kan förstås inte ifrågasättas. Därefter har Försäkringskassan beslutat att den enskilde ska få väntetid (jour) istället för aktiv assistans under nätterna.

Problemet är att Försäkringskassan har valt att dokumentera uppgifterna från de intervjuade assistenterna på olika ställen. I den assistansberättigades ärende dokumenterades endast uppgifter som talade för att det inte längre fanns behov av aktiv assistans nattetid. Uppgifter från övriga assistenter dokumenterades istället i helt andra ärenden. Bland dessa uppgifter fanns det sådant som talade starkt för ett fortsatt behov av aktiv assistans nattetid.

Av olika omständigheter framkom det till den enskildes ombud under domstolsprocessen att samtliga personliga assistenter blivit intervjuade. Inte utan besvär fick ombudet så småningom ta del av dokumentationen från samtliga intervjuer med de personliga assistenterna.

I domstolen vann den enskilde sedan tillbaka sin aktiva assistans under nätterna.

Allt underlag ska dokumenteras på ett enda ställe

Anmälan gjordes till JO med utgångspunkten att allt utredningsmaterial ska dokumenteras på ett enda ställe och det är i den assistansberättigades ärende. Annars omöjliggörs den viktiga och helt nödvändiga vetskapen om allt underlag (partsinsyn).

När Försäkringskassan yttrade sig till JO blev det dessutom uppenbart att detta inte handlar om felaktig hantering enbart i detta ärende eller av någon/några få enskilda tjänstemän på Försäkringskassan. Det handlar om att Försäkringskassan fram till februari 2022 hade en rutin för att på detta sätt dela upp utredningsmaterial. En rutin. Fundera en stund på konsekvenserna av detta.

Många kan ha förlorat assistans, och fått återkrav, felaktigt

En rimlig slutsats är att det kan finnas massor av enskilda assistansberättigade som, innan februari 2022, har fått sin assistansersättning minskad eller helt indragen utan att få ta del av allt underlag.

Efter en sådan minskning eller indragning av assistansersättningen efterföljs vanligtvis också av ett beslut om återbetalningsskyldighet. Försäkringskassans egna handläggare har själva kunnat bestämma vilka underlag som skulle tillföras den enskildes kontrollutredning och vilka underlag som sparades i helt andra ärenden. En annan rimlig slutsats är att det mycket väl kan finnas betungande beslut om minskad/indragen assistansersättning och återbetalningsskyldighet som är felaktiga för att besluten inte har fattats på komplett underlag.

Denna rutin för hur dokumentationen ska hanteras har dessutom varit gällande under den tid då Försäkringskassan blivit alltmer fokuserad på att utreda, dra in och återkräva assistansersättning.

Kan vara viktigt att begära ut allt underlag

Det framstår som väldigt angeläget att enskilda och deras ombud får kännedom om hur handläggningen hos Försäkringskassan har skett innan februari 2022. Då kan var och en välja om man vill begära ut allt utredningsmaterial (även det som gömts undan i andra ärenden än den assistansberättigades).

Under den period som Försäkringskassan tillämpade denna rutin gällde regeln att den som är över 65 år inte heller kan vända sig till kommunen med en ansökan om personlig assistans när Försäkringskassan dragit in assistansersättningen. Om någon som varit över 65 år felaktigt har förlorat sin assistansersättning kan denne på grund av Försäkringskassans felaktiga rutin i värsta fall tvingats flytta från sin egen bostad och in på någon form av boende. Det är en mycket, mycket sorglig tanke.

Linda Olofsson
Chefsjurist vid God Assistans och ansvarig för JO-anmälan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *