Nyheter

”Vi ska se över högskoleprovet så att ingen drabbas”


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Universitets- och högskolerådet startar en ny utredning i vår om hur högskoleprovet kan förbättras för synskadade. Och redan nu undersöker man om provet kan anpassas till fler grupper än dyslektiker och synskadade.

Universitets- och högskolerådet startar en ny utredning i vår om hur högskoleprovet kan förbättras för synskadade. Och redan nu undersöker man om provet kan anpassas till fler grupper än dyslektiker och synskadade.

Synskadades Riksförbund och Unga Synskadade har kritiserat högskoleprovet för att det inte är rättvist för personer med funktionsnedsättningar.

Här besvarar Maria Linna Angestav, chef för avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor på Universitets- och högskolerådet, tre frågor från Föräldrakraft med anledning av kritiken.

Vad anser ni om kritiken i det öppna brevet från förbunden?
– Vi uppskattar de konstruktiva förslagen i det öppna brevet och vi har skickat ett svar till Synskadades Riksförbund och Unga Synskadade. På en punkt kan vi redan nu ge positivt besked: Från och med våren 2013 kommer gravt synskadade kunna skriva högskoleprovet två gånger.

– Universitets- och högskolerådet tog över ansvaret för högskoleprovet den 1 januari 2013 från Högskoleverket, som åren 2011-2012 lade  mycket kraft på att anpassa högskoleprovet för gravt synskadade. Denna anpassning skedde i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Unga Synskadade och provkonstruktörerna vid Umeå universitet.

– Trots att gravt synskadade har fått ökade möjligheter att göra provet finns fortfarande problem, bland annat vad gäller att översätta de matematiska delarna av provet till punktskrift.

Vad kommer ni att göra för att garantera att högskoleprovet blir rättvist för alla personer, oavsett eventuell funktionsnedsättning?
– Universitet- och högskolerådet ser kontinuerligt över provet, dess utformning och befintliga anpassningar till olika grupper. Strävan är att ingen ska drabbas otillbörligt på grund av eventuell funktionsnedsättning. Det finns en pågående utredning om en eventuell anpassning av högskoleprovet till fler grupper än dyslektiker och synskadade.

– Universitets- och högskolerådet startar en ny utredning i vår om hur vi ska kunna förbättra anpassningen av högskoleprovet för synskadade. I det arbetet vill vi självklart ha en dialog med Synskadades Riksförbund och Unga Synskadade. Och i den dialogen vill vi diskutera bland annat frågan om referensgrupp för tillgänglighetsarbetet.

Anser ni att det är allvarligt att personer med funktionsnedsättning inte har lika goda möjligheter som andra att kvalificera sig för högskolestudier?
– Det är viktigt att så många som möjligt som vill studera på högskolan får möjlighet till det. Universitets- och högskolerådet har en del av ansvaret liksom grundskolan, gymnasieskolan och andra inblandade aktörer att arbeta med förutsättningarna för detta, säger Maria Linna Angestav.

 

ANNONSER
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Fremia
 • Annons för JAG
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för STIL
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för HEA Medical