Home / coronavirus

coronavirus

Nyheter

”Coronakrisen ska inte vara skäl för att riva upp LSS-beslut”

Regeringen kommer att säga nej till kommunernas krav på att kunna riva upp LSS-beslut för personer med funktionsnedsättning. Pia Steensland (KD) uppger att socialminister Lena Hallengren (S) på onsdagen gav ett tydligt besked till socialutskottet att coronakrisen inte är ett skäl ändra gynnande LSS-beslut.

Nyheter

Guide: Personlig assistans under coronakrisen

I mars 2020 förändrades livet för många i Sverige och i världen. Covid-19, coronaviruset, invaderade först våra media, sen vårt sinne och i många fall också våra kroppar. Allra mest förändrades världen för många assistansberättigade och deras familjer. Samtidigt som man tillhör riskgruppen är man beroende av personliga assistenter som var och en innebär en risk för smitta. Här svarar Anna Barsk Holmbom på de viktigaste frågorna om personlig assistans under coronakrisen.

Nyheter

SKR svarar på kritiken: I vissa kommuner är nya regler för LSS redan en realitet

– SKR:s hemställan handlar om situationer när liv måste räddas. Under pågående pandemi behöver var och en av oss lära om och göra på andra sätt. Det skriver sektionschef Åsa Furén-Thulin i ett svar på kritiken mot att Sveriges kommuner och regioner kräver större handlingsfrihet när det gäller LSS och andra stöd för personer med funktionsnedsättningar.

Nyheter

Strid om olagliga besöksförbud på LSS-boenden

Landskrona är en av de kommuner som infört besöksförbud på LSS-boende, trots att det strider mot Socialstyrelsens regler. Riksförbundet FUB har kontaktat kommunen med uppmaningen att släppa besöksförbudet. Men kommunen vägrar. – Det är naturligtvis jättebra att man gör allt…

Nyheter

”Kommunernas försök att urholka LSS kan bli förödande”

Riksförbundet FUB går till storms mot Sveriges Kommuner och Regioners krisförslag om ändringar av LSS och socialtjänstlagen. Förbundet beskriver SKR:s förslag som allvarliga försämringar som kan få förödande konsekvenser. ”SKR vill att LSS och Socialtjänstlagen ska få en ny paragraf som säger att kommunen kan prioritera vem som får stöd. FUB ifrågasätter starkt SKR:s resonemang. De som har LSS-insatser har redan bedömts tillhöra en grupp med stora behov.”

Nyheter

Denna folkhälsosatsning måste bli nationell!

Om smittskyddet ska fungera krävs en inkluderande folkhälsa. Pilotprojektet Healthy Athletes visar hur man kan göra, skriver Åsa Llinare Norlin, Eva Flygare Wallén och Jenny Bergvall.

Nyheter

Behåll lugn och trygga rutiner – mitt i coronakrisen

Behåll lugnet, och försök att leva så normalt som möjligt. Det säger Eva Borgström, FUB, som tidigare har arbetat med krisberedskap på kommunal nivå.
Nu under coronakrisen har hon och kollegorna på FUB:s förbundskansli lyft flera viktiga krisberedskapsfrågor hos socialstyrelsen och andra myndigheter. Coronakrisen har plötsligt gjort många funktionshinderfrågor akuta. Högaktuellt just nu är socialstyrelsens etiska riktlinjer till vården.

Nyheter

Assistansanordnare hoppas kunna anställa personer som blivit arbetslösa

Samtidigt som många företag tvingas säga upp personal på grund av coronakrisen finns stort behov av ny personal inom personlig assistans. – Vi behöver anställa fler för att täcka upp behoven under de närmaste månaderna, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på JAG Personlig Assistans.

Nyheter

Det enda vi vet är nu

Av någon anledning känner jag mig märkligt lugn dessa dagar. Kanske är det för att vi levt med beredskap på det värsta i snart 17 år – och att den erfarenheten gjort att vi aldrig vet hur morgondagen ser ut.

Nyhetssvep

Han är kritisk till mediernas information om corona

Sveriges Radio. Just nu berättar radio, teve och tidningar väldigt mycket om corona-virus. Men vår lyssnare Ulf Gyllner tycker att informationen ofta är svår att förstå och han känner sig orolig. Ulf säger att det beror på hans funktionsnedsättningar.