”Arbetarbarn får sämre ersättning än akademikerbarn”

Trafikskadade barn från arbetarhem får ofta sämre ekonomisk ersättning än barn från akademikerhem. Skillnaden kan vara upp till 100 000 kronor per år för samma skada, enligt en undersökning som utförts av Caterina Franceschi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Familjen döms betala Trygg-Hansas kostnader

Familjen döms betala Trygg-Hansas kostnader

En familj som krävt Trygg-Hansa på miljonbelopp för sonens autism förlorade striden i Malmö tingsrätt. Familjen måste nu betala försäkringsbolagets rättegångskostnader på 700 000 kronor, rapporterar SVT.

17 900 unga får stöd enligt LSS

För bara 15 år sedan fanns ingen lagstadgad rätt till personlig assistans och ingen lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. De som hade omfattande funktionshinder fick förlita sig på lokala politiska ambitioner och den kommunala ekonomin. Levnads­standarden blev ofta beroende av kommunens ekonomi, istället för att utgå från behoven.

Frågor och svar kring LSS

”Det viktigaste är att noga gå igenom sitt hjälpbehov. När en LSS-ansökan ska skrivas är det svårt att veta exakt vad som är normalt föräldraansvar och vad som går utöver det.”

Unga skänker mer pengar till ideella barnorganisationer

Idag får Rädda barnen 7,6 miljoner kronor och Barncancerfonden 4,6 miljoner från Bancos ideella fonder. Sammanlagt delas 60 miljoner kronor ut som över hundra ideella organisationer får dela på.

Allmänna arvsfonden får skyhögt belopp

Drygt 68 miljoner kronor kom nyligen in till Allmänna arvsfonden. Alla som önskar starta projekt för att förbättra situationen för främst barn och unga med funktionshinder kan söka pengar från fonden.

Studiestöd dras in för funktionshindrade

Funktionshindrade studenter kan komma att förlora 2 000 kronor i månaden när de inte längre kan få både sjuk- eller aktivitetsersättning och studiemedel. Sedan årsskiftet gäller nya regler hos CSN, Centrala studiestödsnämnden, som ska motverka att man får dubbla ersättningar, skriver Kristiansbladet.