Hur mycket har du förlorat på att du inte visste…

Många lagar och regler har stiftats för att personer med funktionshinder ska kunna leva ett lika bra liv som alla andra. Det är självklarheter som alla är överens om. Inte desto mindre måste man ofta slåss för att få hjälp och om man inte känner till sina rättigheter kan det vara omöjligt att ställa krav.

Ett gott skäl att göra film

Ett gott skäl att göra film

I 20 år har Landskrona Vision producerat videofilmer för olika ändamål. När Ann Gomér-Roslund och Peter Roslund fick en liten flicka med Noonans syndrom upptäckte de att det fanns ett stort behov av informationsfilmer om olika funktionshinder. Idag satsar de helhjärtat på att producera filmer för barn och om barn med funktionshinder.

Leken är barnens arbete

Leken är barnens arbete, anser social­minister Göran Hägglund. Han vill ge barn med funktionshinder samma rätt till fritidshjälp­medel som till andra hjälpmedel.

”Föräldrar ska inte behöva oroa sig för hur barnen ska klara sig”

– Föräldrar som har barn med psykiska sjukdomar ska inte behöva oroa sig för hur barnen ska klara sig när föräldrarna inte längre kan ta hand om dem. Samhället ska garantera att de får gemenskap och delaktighet i samhället, en god vård och ett stöd i vardagen.