Protest mot att hjälpmedel klassas som fusk på högskoleprovet

Protest mot att hjälpmedel klassas som fusk på högskoleprovet

Högskoleprovet har blivit mer rättvist men har fortfarande begränsningar för personer med synnedsättning. Det anser Synskadades riksförbund och Unga synskadade som framför kritiken i ett öppet brev till Universitets- och högskolerådet.

Lång väntan på skolböcker och hjälpmedel

Lång väntan på skolböcker och hjälpmedel

Böcker som kommer för sent, långa väntetider på att få hjälpmedel lagade och prov som inte är anpassade.
Så ser situationen ut för många skolelever som har synskada. Nu kräver Synskadades Riksförbund att utbildningsminister Jan Björklund tar itu med problemen.