Home / läs- och skrivsvårigheter - Page 3

läs- och skrivsvårigheter

Nyheter

Experten: Föräldrar måste kräva sin rätt

Hur ser det ut egentligen, för den som har läs- och skrivsvårigheter? En logoped, en speciallärare och en rådgivare på Dyslexiförbundet, möter problemen i sina jobb i samband med utredningar, i skolans vardag och i telefonen för råd och stöd.