Så ska dyslexiutredningar bli bättre

Nu ska det bli enklare att bedöma om en elev har läs- och skrivsvårigheter. SPSM har tagit fram ett stödmaterial som ska hjälpa pedagogerna att utreda på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt.

Experten: Föräldrar måste kräva sin rätt

Hur ser det ut egentligen, för den som har läs- och skrivsvårigheter? En logoped, en speciallärare och en rådgivare på Dyslexiförbundet, möter problemen i sina jobb i samband med utredningar, i skolans vardag och i telefonen för råd och stöd.