/ LSS-boende för vuxna

LSS-boende för vuxna

Vad är LSS-boende?

Vad är LSS-boende?

Vad innebär boende enligt LSS? I lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ingår bestämmelser om boende för…