/ Riksrevisionen

Riksrevisionen

Eleverna i särskolan glöms ofta bort när staten satsar

Eleverna i särskolan glöms ofta bort när staten satsar

Skollagen säger att alla elever ska få den stimulans de behöver för lärande och personlig utveckling. En granskning av Riksrevisionen visar dock att grundsärskolan missgynnas när staten satsar.

Personer från särskolan går alltför ofta mot en sysslolös framtid

Personer från särskolan går alltför ofta mot en sysslolös framtid

Sverige ligger långt efter flera andra länder när det gäller högre utbildning för unga som har gått särskolan. Ska vi sträva efter jämlikhet behöver alla få möjligheten att välja sin framtid. Låt oss skapa det alternativ som idag saknas, skriver Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro i denna debattartikel.

Riksrevisionen: Anhöriga får inte tillräckligt stöd

Riksrevisionen: Anhöriga får inte tillräckligt stöd

Regeringen har inte gjort tillräckligt för att stödja anhöriga som vårdar närstående. Det slår Riksrevisionen fast i en rapport där man också lägger fram flera förslag på åtgärder.