Regeringsbeslut kan ge helt nytt föräldrastöd

Regeringsbeslut kan ge helt nytt föräldrastöd

Bättre samordning och ett helt nytt föräldraskapsstöd för familjer som har barn med funktionsnedsättningar.
Det ska undersökas av Socialstyrelsen, enligt ett beslut av regeringen idag.

Arbetsbördan är orimlig för föräldrar

Arbetsbördan är orimlig för föräldrar

DEBATTARTIKEL. Det blåser allt snålare runt familjerna i RBU. Snart sagt alla insatser ifrågasätts. Löften om personlig koordinator har inte uppfyllts. I helgen arrangeras en konferens om ”Ett annorlunda föräldraskap”. En del i det annorlunda föräldraskapet är alla kontakter som föräldrar till barn med funktionsnedsättning måste ha kring barnet.

Hur gör vi det så enkelt som möjligt?

Hur gör vi det så enkelt som möjligt?

Blunda och tänk tillbaka på de där sekunderna när du fick ditt barns diagnos. Och när du i nästa steg, utan förvarning, kastades in en värld med oändligt många kontakter som du skulle försöka samordna och koordinera. Vilket stöd hade du behövt då?

Utlovad samordning försenas ytterligare

Samordning för familjer har som har barn med funktionsnedsättningar försenas. En försöksverksamhet skulle ha inletts under 2012 men har ännu inte kommit igång och ingen vet när det kan bli verklighet.