/ skolval

skolval

Ett lyckat skolval

Ett lyckat skolval

När Malala Yousafzai fick Nobels fredspris blev frågan om alla barns rätt till utbildning mer aktuell än någonsin. Också i Sverige får många kämpa för att få den utbildning och det stöd som skollagen stadgar. På följande sidor får du tips på hur du hittar skolan som passar bäst för just ditt barn.

”Trygghet i skolan är grunden för att lyckas”

”Trygghet i skolan är grunden för att lyckas”

Välj en skola som tar trygghet på största allvar, säger Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud (BEO) vid Skolinspektionen. ”Prata med rektor och annan personal om hur man arbetar med frågor som rör kränkande behandling. Be att få ta del av skolans plan mot kränkande behandling, som alla skolor måste ha och som ska uppdateras varje år.”

”Förbered ditt barns val av skola i god tid”

”Förbered ditt barns val av skola i god tid”

Ta reda på så mycket som möjligt om de olika skol-alternativen. Vilka skolor har jag hört talas om och vilka tror jag kan bli bra? Vilken pedagogik använder skolan och hur passar detta arbetssätt för mitt barn?

Studier som leder till jobb

Studier som leder till jobb

Det finns hjälp att få för studerande med olika funktionsned­sättningar, även i högskolevärlden. På Chalmers i Göteborg är det ungefär 250 av de runt 11 000 studenterna som får olika former av stöd, och den största gruppen är personer med dyslexi.